2020 szeptember 21 - december 15 időszakában sikeres képzéssorozat lebonyolítása vált lehetővé a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Bethlen Gábor Alap támogatásával, akik felvállalták a tervezett képzési programjaink megvalósításával összefüggő kiadások finanszírozását.
Napjainkban amikor a segítő szakmákban, -a mi esetünkben főleg az ápoló-gondozó szakmában- szakemberhiány érzékelhető, nagyon fontos, hogy az idősgondozók, ápolók, szakápolók olyan plusz kompetenciákkal rendelkezzenek, amelyek segíthetik őket abban, hogy a munkájukat kisebb erőfeszítéssel és egészségüket hosszú távon megőrizve és az általuk ápolt, gondozott emberek szükségleteit lehető legoptimálisabban ellátva végezhessék.
Erre a természes igényre kínálnak lehetséges megoldást a Kinaesthetics az Ápolásban képzések. A saját mozgás megismerése, a mozgásérzékelés finomítása és a mozgáskompetencia fejlesztése minden korosztály esetében tartós módon hozzájárulhat az egészségi állapot megtartásához, javításához, az egyéni fejlődéshez, valamint a tanulási képesség fejlődéséhez. A mozgásérzékelés finomítása és a mozgáskompetencia fejlesztése minden korosztály esetében tartós
módon hozzájárulhat az egészségi állapot javításához, az egyéni fejlődéshez, valamint a tanulási képesség fejlődéséhez.
A Kinaesthetics Románia Egyesület 2010-es megalapításától a kinesztétika Erdélyi és ezen belül Székelyföldi meghonosításáért tevékenykedik.
A 2013 és 2016 között bonyolított Svájc-i Együttműködési Alapból finanszírozott projekt keretében sikerült 80 magyar anyanyelvű szakembert – kinaesthetics trénert képezni akik sajnos a kívánatosnál, szükségesnél kevesebbszer nyílt átadni a tudásukat, mivel dacára a folyamatos érdeklődésnek a ápolásban dolgozó szakemberek részéről, a kinyilvánított igénynek a képzések iránt, a pénzügyi alapok hiánya miatt a tervezett képzések gyakran nem valósulhattak meg.
Ezért is volt plusz jelentősége a támogatással lehetővé vált képzéssorozatnak, mert lehetővé tette az képzés iránti igény kielégítését, alkalmat adva ugyanakkor a trénereknek, hogy jártasságukat a képzések terén elmélyíthessék, újabb tapasztalatokkal gazdagodjanak.
Másfelől a szociális és egészségügyi rendszerben tevékenykedő szakembereknek olyan elméleti és nagyon gyakorlatias tudást adott, amely által mozgáskompetenciájuk fejlődhetett,
így ezután munkájuk során tudatosan vigyázhatnak a saját egészségükre, ugyanakkor minőségi ellátásban részesíthetik a rájuk bízott betegeket, idős embereket.
A támogatási összeg felhasználásával két Kinaesthetics az Ápolásban bevezető képzést és két Kinaesthetics az Ápolásban haladó képzést szerveztünk.
A képzések két helyszínen kerültek megszervezésre, Csíkszeredában és Székelyudvarhelyen.
A bevezető és haladó képzések időtartama is egyaránt 20-20 óra volt. A két bevezető képzést 18 résztvevőnek volt alkalma elvégezni. A két haladó képzésen pedig 33 személy tudta ismereteit bővíteni, és új tapasztalatokat szerezve a bevezető képzésen szerzett tudását elmélyíteni.Tizenhárom magyarországi és két szerbiai segítő szakmában dolgozó szakember végzett Szegeden Kinaesthetics képzést az október 19-21 közti hétvégén.
Márton András és Sebestyén Lázár trénerek tartották a képzést igyekezve, hogy ezt a résztvevők számárára teljesen új korszerű, tudományos alapokon nyugvó, de ugyanakkor nagyon gyakorlatias szemléletet minél közelebb hozzák az egyébként nagyon nyitott, érdeklődő segítő szakmás kollégák számára.
A képzés sikerét segítette hogy már az elején nagyon hamar elfogadták azt a tényt, hogy saját mozgásukat megismerve, saját tapasztalaton át vezet az út a tudáshoz… Természetesen hangsúly volt a bevezető képzés szintjén szükséges tudományos alapok megismerésén is, ezáltal kerekedett ki a képzés a harmadik nap végére oda hogy boldog, elégedett az új ismeretek és „saját felfedezések” által belelkesült résztvevők már a folytatás lehetőségeiről gondolkodtak.
Bízunk benne, hogy ez a bevezető képzés csak egy első állomása volt egy hosszabb, most kezdődő folyamatnak.

" Jöttem egy elképzeléssel és teljesen mással megyek el." így fogalmazott az egyik résztvevő a szeptember 24 és 26-a között zajló Kinaesthetics az ápolásban bevezető képzésen, amelyet Szatmárnémetiben tartottak Csiki Cristina és Gáll Gabriella trénerek.

" Mikor - élesbe - kerülsz, előveszed mindig a tudásodat és ez is arra lesz jó", nyilatkozott az egyik résztvevő a képzés végén. Legtöbb résztvevő úgy érkezik a képzésre, hogy konkrét esetekre, betegekre gondol, megoldásokat vár, és meg van győződve arról , hogy a képzés során "pontos fogásokat" technikákat fog elsajátítani.
A Kinaesthetics a saját mozgás megtapasztalására és érzékelésére épül, ezért nem volt egyszerű elengedni a " meg akarom oldani..." gondolatokat és foglalkozni, megismerni a saját mozgásukat.

Többször is visszatértek a résztvevők az " igen de az én betegem..."mondatra , nehéz volt nem a megoldásokra összpontosítani , hanem a lehetőségek keresésére. A képzés során viszont sikerült megérteni , hogy minden eset más , minden ember másképp építi fel a mozgásfolyamatait és ezért nem tudunk recepteket adni, tanítani.
Nagyon sok résztvevő megfogalmazta azt, hogy a bevezető képzés csak a kezdete egy tanulási folyamatnak és hogy szeretnék ezt folytatni.

  12.07.19 

Olyan embertől is tanulhattunk a hét folyamán aki már szinte negyven éve találkozott a kinaesthetics szemlélettel.
A hét folyamán 5 napon keresztül a Csíksomlyói Jakab Antal Tanulmányi Házban 17 tréner, tanulók és oktatók fejlesztették mozgásukat, tudásukat, egyéni és társas megtapasztalások során, az idei trénertovábbképzés keretében. Kinaesthetics a nevelésben volt az idei trénertovábbképzés témaköre.
Továbbképzésünk alatt ilyen és hasonló, a nevelés feladatköréből adódó kérdésfelvetésekkel találkoztunk:
Hogyan segíthetek egy gyereknek, hogy tanulásában és fejlődésében hatékonynak tapasztalja meg önmagát?
Hogyan ismerhetem fel, mely kihívások biztosíthatnak számára produktív tanulási környezetet?
Hogyan „működik” az érzékelés?

Lehetőségünk volt ugyanakkor megismerni a legújabb tudományos megközelítéseket a mozgás és a mozgásfejlődés terén: trekking folyamatok, feedback elmélet szintjei, mozgásfejlődés - fejlődési mozgás elméleteivel.

Csiki Cristina

  19.06.18 

A múlt héten (június 12-14) egy újabb nagyszerű alkalom volt a kinaesthetics tréner kollégáknak, találkozni, együtt örülni.
Köreinkben üdvözölhettük Lutz Zierbeck svájci képzőt, aki már harmadik alkalommal jött Erdélybe, hogy trénertovábbképzőt vezetve adjon alkalmat nekünk a fogalmakban való elmélyülésre, összefüggések keresésére, új szempontok találására, de akár a tréneri magatartásunk, mintáink elemzésére is.
A képzés során intenzív munka folyt többek közt a mozgásfejlődés témakörében, és a kompetenciák hierarchiája is kiemelt figyelmet kapott. Egy másik érdekes nézőpont volt a demens embertársainkkal való együttmozgás, mozgással való kommunikálás, és mindez a kinasthetics érzékszervünk szinte kizárólagos igénybevételével.
Élményekkel, tapasztalatokkal gazdagabban és a következő ilyen találkozás reményében köszöntünk el egymástól.

Lázár Sebestyén

Magyarországon, Esztergomban tartottunk a hétvégén bevezető képzést a bécsi Caritas megrendelésére, idős-gondozásban dolgozó munkatársaik számára. Olyan idősgondozókat volt alkalmunk megismertetni a Kinaesthetics szemlélettel akik nap mint nap szembesülnek a problémával: -Hogyan segítsek a másik embernek olyan módon, hogy én magam ne sérüljek?

Nagyon gyorsan megértették a képzésen tapasztaltak alapján, hogy ehhez először saját testük működését kell megismerjék, annak jelzéseire kell figyeljenek.
Lelkes és szívesen kísérletező, bátran megoldásokat kereső, és sokat kérdező csapatot ismerhettünk meg, ami ideálisnak bizonyult egy sikeres, nagyon hasznosnak értékelt képzéshez.

„Sokat kaptam a képzés során. Olyat tapasztalhattam meg ami bennem van csak eddig nem használtam. Ez pedig a saját testem megtalálása és így annak nagyon jó használása a tér, a környezet felhasználásával. Miután ismerem a saját testem lehetőségeit úgy érzem így még inkább segíthetem a másik embert ahhoz hogy ezt az érzést megtalálja és így saját maga építkezzen. Köszönet oktatóinknak Andrásnak és Lázárnak azért hogy a sok-sok gyakorlati megtapasztalással segítettek ennek a csodálatos érzésnek megtalálásában. Ahogy Ők ezt a képzést felépítették lépésről-lépésre haladva vált ez lehetővé. Sok-sok ILYEN oktatóra van szükség hogy minél több emberhez eljusson ennek az érzésnek a megtalálása.”
Nyilatkozta Moldován Margit Zsuzsanna

Egy újabb csoport fejezte be az 1 fokozatú Kinaesthetics Tréner képzést. A képzés során sokat foglalkoztak a Kinaesthetics fogalom rendszer megismerésével és a saját mozgáskompetenciájuk fejlesztésével. A 10 új tréner között egy magyarországi és egy szlovákiai részvevő sikeresen befejezték a képzést.
Enikő, Marosvásárhelyről, kislányával Violával , tanultak és tanulmányoztak együtt a képzés során.

"Április 26-án ért véget Csíksomlyón az 1-es fokozatú Kinaesthetics tréner képzés, melyen kislányommal, a 13-ik életévében járó, Smith Magenis szindrómában szenvedő Viola lányommal vettem részt. Ez különleges jelentőséggel bírt mindkettőnk számára, hiszen a képzésben részt vevő társakkal együtt Viola egyenértékű partnerként kezelve minden programban részt vehetett, mellettem volt úgy, hogy míg én nyugodtan „tanultam”, Márton András, az egyik trénerünk, amikor kis ideje volt, a kislánnyal foglalkozott. A képzésen velünk együtt résztvevő társaink családtagként kezeltek és fogadtak be mindkettőnket.
Rengeteget tanultunk, rengeteg megtapasztalásban, felismerésben volt részünk. Nemcsak reggel 9 és este 6 óra között gyarapodott a mozgáskompetenciánk, de az ebédszünetben, vacsoránál, a vacsora utáni közös beszélgetéseknél, a Viola mindennapi ápolása körüli teendőknél is. Míg a hivatalos tanulási időben célzottan mozogtunk, figyeltük a testünket megadott szempontok alapján, szabadidőben megoldásokat kerestünk közösen arra, hogyan és hol üljön Viola, amikor étkezik, hol feküdjön, hol töltse a szabadidejét, hogyan oldjuk meg a helyváltoztatását az épületen belül, hogyan tisztálkodjon stb. A tanulás tehát ébredéstől elalvásig zajlott. A képzés eredményeként, amelyre kifejezetten szellemileg és motorikusan is súlyosan sérült kislányom érdekében jelentkeztem, Viola az utolsó fázis végére megtette első önálló lépéseit a teremben mindannyiunk örömére. Szellemileg éberebbé, érdeklődőbbé vált, a tolószékébe önállóan elhelyezkedik, mozgásmintái egyre gyarapodnak. Az is beszédes, hogy a gyógyszer-rezisztens epilepsziával küszködő kislánynak egyetlen epilepsziás rohama sem volt az utolsó fázis négy napja alatt. Jómagam pedig a képzés során elsajátított ismereteket, testen belüli megtapasztalásokat próbálom beépíteni a mindennapokba, hogy nemcsak Viola, de az én életminőségem is javuljon, megkímélhessem a testem a fölösleges és helytelen emeléstől, cipekedéstől, hajlongástól.
A pozitív tapasztalatok arra ösztönöztek, hogy kislányommal együtt jelentkezzem egy 2-es fokozatú Kinaesthetics tréner képzésre is.
Köszönöm a két trénernek és a képzésben résztvevő minden társamnak az empátiát, szeretetet, odafigyelést, a sok-sok hasznos ötletet, a megosztott tapasztalatokat! "

Tisztelettel: Balássy Enikő Marosvásárhelyről

Az elmúlt három hónap alatt bevezető és haladó Kinaesthetics képzésen vehettek részt a Diakónia Alapítvány Sepsiszentgyörgyi Fiókszervezetének otthongondozós csapatát egyik része.
Az ápolók egyik központi feladata, hogy az ápoltakat mindennapi tevékenységeikben támogassák. Nagy kihívás ezt a feladatot úgy végezni, hogy az minden folyamat által érintett személy egészségfejlődését elősegítse.

Kinaesthetics?! Mi lesz ez?
Mozgás és mozgatás – mindössze ennyit sejtettem e szó mögött, amikor elhatároztam, hogy a Diakónia Alapítvány Sepsiszentgyörgyi Fiókszervezetének otthongondozós csapatát ebbe beleviszem. A két modulból álló, összesen 6 napos képzés lett az idei támogatott továbbképzőnk, amit a munkatársi közösségünk első tíz fős, résztvevő csoportjának a Caritas képzett trénerei, Csiki Cristina és Gáll Gabriella tartottak.
Nagyon nehéz volt a mindennapi, gyakorlati, problémamegoldó, azonnali bevetést igénylő hozzáállásunkból – amit az otthoni betegápolásban megélünk – visszavenni, befele figyelni, testünk, csontjaink, izmaink működésére és érzékelésünkre, megéléseinkre, egyszóval önmagunkra figyelni. Rájönni, hogy folyton „adod magad”, derekadat, erődet, karodat adod az ápolási folyamatban, gondolkodás nélkül. S csak akkor veszed észre a testi leterheltségedet, ha már fáj.
A kinaesthetics elsősorban RÓLAD szól, a MAGAD működésének és mozgáslehetőségeinek a megismeréséről. Csak ezután sejlik fel a MÁSIK ember, az ápolt. EGYÉNI megtapasztalásaid segítenek megérteni a MÁSIK helyzetét, korlátozott, akadályozott mozgáskörülményeiben a LEHETŐSÉGEKET.
A kinaesthetics egy életszemlélet: tudatosabbá tesz és a megoldási lehetőségek folyamatos megteremtőjévé.
Reméljük sikerül az ápolásban több érzékkel, ráérzéssel, beleérzéssel, méltósággal dolgoznunk.

Tóth Anna
ágazatvezető


  01.03.18 


Lehet, hogy nem tűnik fel sokszor számunkra az a csoda, hogy képesek vagyunk mozogni. Minden a helyén van a testünkben és például arra gondolok, hogy felemelem a csészét, s már a kezemben is van. Mindaddig nem is tűnik fel ez a csoda a legtöbbünknek, míg nem kezd valahol fájni.

Habár igyekszem hálát adni a Fennvalónak a mindennapjaimért, egyre jobban rájövök, hogy lehetetlen lenne hálát adni, azért a több milliárd folyamatért, ami lejátszódik testemben másodpercenként.
Hiszek abban, hogy életünk minden területén fontos a megelőzés, óvatosság és előretekintés. Éppen ezért kértem meg mostanra már általam is ismert és tisztelt két kedves Kinaesthetics trénert, Csíki Cristinát és Gáll Gabriellát, hogy legyenek segítségünkre abban, hogy jobban megismerjük és megértsük a testünket, azáltal amilyen mozgásokat végez az a mindennapokban. Nem titkolt vágyam volt az, hogy választ fogok kapni egy-két olyan kérdésre is, hogy pontosan vajon miért fáj itt-ott, hogyan tudnám segíteni én a testem és ne hátráltatni.
Így most a tanfolyam befejeztével elmondhatom, hogy nagyon sokat tanulhattam főként tapasztalati úton az érzékeimről, mozgáselemekről, csontjaimról, izmaimról és sok olyan választ véltem felfedezni, amire nem is számítottam.
Sokszor nagyon egyszerű dolgokra volt felhívva a figyelmünk, de ezekben rejlett a dolgok nagyszerűsége is, hogy egy példát említsek: gyerekkortól belénk van sok mozgásminta rögzülve, hogy hogyan álljunk fel, üljünk le, ahogyan a szüleink tanítottak, vagy ahogyan láttuk azt. Itt megértettük azt, hogy ezen kívül még sok más lehetőség van és érdemes ezeket kipróbálni, vagy éppen, ha jobb kezes vagy próbálj meg bal kézzel fogat mosni, jó móka lesz.
Ez a tanfolyam első sorban nagyon fontos a kórházi ápolók számára, hisz választ kapnak arra, hogy hogyan támogassák, hogyan érintsék azokat a betegeket, akik ágyban fekvő betegek. El sem tudom képzelni én jelenleg az ápolói képzést ezen ismeretek nélkül.
Tanárként eléggé le van számomra szűkülve a mozgásterem, hisz a legtöbb tanár ül és áll, ugyanabban a pozícióban. így számomra is lehetőség nyílt, hogy jobban megismerjem a napi mozgásaimat, és ha kell korrigáljak vagy próbáljak ki új mozgáselemeket.

Ez a 24 órás tanfolyam számomra nagyon hasznos volt és nem csak a trénereinktől tanultam sokat, hanem a társaimtól is, akik megosztották élettapasztalataikat ezen a téren.
Mindenkinek csak ajánlani tudom ezt a tanfolyamot, aki jobban meg szeretné ismerni a saját mozgását valamint, aki tiszteletteljesen akar bánni önmagával és embertársaival is.

Sajgó Szabolcs, Gyergyóalfalu március 1.

Nemrég kaptuk a szomorú hírt, hogy Dr. Linda Sue "Lenny" Maietta, a Kinaesthetics társalapítója, 2018. január 31.-én, Santa Fe-ben (USA), a családja körében elhunyt.

Lenny Maietta fáradhatatlanul dolgozott a Kinaesthetics tudományterületének megalapozásán. Nagy hatású személyisége értékes nyomokat hagyott mindenkiben, különösen azokban, akik tőle és vele tanulhattak.

Emlékét hálával telve és nagyra becsülve megőrizzük.A Kinaesthetics történetéről itt olvashat részletesebben.


Kinaesthetics az ápolásban

Több mint 120 hazai és külföldi résztevővel zajlott az Ápolás és életminőség című, három nyelvű nemzetközi konferencia 2017. november 10-12. között a Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Karának campusában, a Gyulafehérvári Caritas, a Kinaesthetics Romania és a svájci Stiftung Lebensqualität szervezésében.

A konferencia előadásai hatékony, emberséges és fenntartható ápolási és szervezési modellek bemutatását sorakoztatják fel, így felkeltve olyan szakemberek érdeklődését, akik az ápolási és gondozási folyamatokért, azok minőségének biztosításáért felelősek. Mint kiderült, a hasonló megoldások keresése minden nyugat- és kelet-európai országban szükségszerűek a szakemberek számára.

A három nap alatt a résztvevőknek 12 előadó 10 előadásán és az ezeket követő 10 műhelymunkán, kiscsoportos beszélgetésen volt lehetőségük részt venni, gyakorlatba ültetni az elhangzottakat, hozzászólni az előadások témáihoz, választ találni a felmerülő kérdésekre a szerzett tapasztalatok megosztása által.

A hazai meghívottak mellett a Svájcból, Ausztriából, valamint Olaszországból, Németországból és a Moldovai Köztársaságból érkező előadók, az ápolás és gondozás területén munkálkodó specialisták, ápolási szakértők, orvosok, és Kinaesthetics trénerek osztották meg tapasztalataikat, gondolataikat, javaslataikat. Az említett országokból érkező előadók mellett résztvettek még Magyarországról, Szerbiából, Ukrajnából, Szlovákiából és Fehéroroszországból is.

Az előadások témái az ápolás és életminőség közti kapcsolat olyan vetületeit sorakoztatták fel, mint például: a mindennapi tevékenységek jelentősége az ápolásban; az ápolás kibernetikai perspektívája; a család és intézmény közötti együttműködés formái; az ápolás és menedzsment közötti kapcsolat; a kollektív mozgáskompetencia és a munkaköri életminőség közti kapcsolat; mozgáskompetencia az akut kórházban; High tech és high touch – két világ találkozása egy neonatológiai intenzívosztályon. Szó volt az életminőségről és a várható élettartamról az onkológiai paciensek esetében, valamint a szervezetek közti további együttműködés jelentőségéről és további lehetőségeiről.

Egyetemünkön közegészségügyi szolgáltatások és politikák szak működik, amelynek elég sok köze van a konferencia témájához, az itt felvetett kérdésekhez, hiszen szakunk részben arról is szól, hogy hogyan kell megszervezni az ápolást, milyen szakmai és társadalmi háttere van, és mint ilyen egy az egybe beilleszkedik ebbe a tudományterületbe. Ezért úgy hiszem, hogy ez a konferencia a legjobb helyen a Sapientia Erdélyi Tudományegyetem Marosvásárhelyi Karán van. – nyilatkozta Prof. Dr. Dávid László, rektor.

Az előadások követhetőek voltak, nem voltak problémáim a szaknyelv megértésével. Emellett egy új perspektívát ismerhettem meg, amely nem mindennapi. – mondta Molnár Erzsébet, a Sapientia EMTE hallgatója.

Mindenképp egy új lendületet, feltöltődést és egy tisztább, pozitívabb jövőképet nyertem a konferencián való részvétellel. Nekem nagyon sokat számított, hogy a csoporttal, a kollégáimmal vehettem részt az eseményen, jó kis csapatépítő is volt. – tette hozzá Keresztes Edit, a Caritas szakápolója, csapatvezető.

Szakmailag is sok újat hozott a konferencia, a konkrét bemutatott példák, tapasztalatok hasznosnak bizonyultak. Megerősítést nyertem abban, hogy jól végezzük a mindennapi tevékenységünket. Büszkeséggel töltött el, hogy ezen a színvonalas rendezvényen, mint Caritas munkatárs vehettem részt, és jól esett, hogy szükség volt a munkámra, segítségemre is. Hompoth Terézia, képzésszervező

Az egészség szervezési és adminisztratív, közigazgatási oldalait látjuk, ismerjük, ezért nagyon jó, hogy az ápolás technikai részére, a módszerekre is rálátást nyerünk. Mindenhol nagyfokú a szakosodás, a szakember ideje nagy részét a saját szűk szakterületén tölti. Azért látom jónak a konferenciát, mert széles látókört biztosít, és több területről von be szakembereket. Általános probléma a népesség elöregedése és az életminőség megőrzése időskorban is. Mi, kutatók, tudományos kutatásokat végzünk és feltárunk jelenségeket, ezeket azonban össze kell kötni a gyakorlati, ápolói munkával. Számomra ez volt a meghallgatott előadások fő tanulsága, hogy a tudomány az életminőség javításának szolgálatában kell állnia. – nyilatkozta Dr. Sántha Ágnes, adjunktus, Sapientia EMTE adjunktusa.

A konferencia célkitűzései közt szerepelt a Care Quality Network nemzetközi szakmai és együttműködési fórum létrehozása, amely a meglévő tudás és tapasztalatok értékesítése, gazdagítása, valamint az ápoltak életminőségének fejlesztésének céljából jött létre.

Célunk az volt, hogy az életminőséget megcélzó ápolás jó példáit láthatóvá tegyük és a szakmai vitáknak is teret adtunk. Ápolási modelleket, egészen konkrét ellátási modelleket mutattunk be és létrejött egy nemzetközi informális hálózat a további együttműködés érdekében, amely ezzel a kérdéskörrel tovább foglalkozik, kutatja. – összegezte Dr. Márton András, a Caritas igazgatója.


Forrás: Gyulafehérvári Caritas

Október 23-26 között Kinaesthetics trénertovábbképzésre került sor Székelyudvarhelyen. A képzők Lutz Zierbeck és Márton András voltak. A képzés résztvevői az ápolás területén tevékenykedő és a téma iránt érdeklődő Kinaesthetics trénerek voltak. A négynapos találkozó során a résztvevők a mindennapi élet tevékenységeihez szükséges alapvető kompetenciák témájában mélyülhettek el. Az egyéni és csoportos kutatások során tapasztaltakat a Szent Lukács Központban ültethették gyakorlatba. A képzés nagyon sokban hozzájárult a résztvevők szakmai tapasztalatainak elmélyítéséhez és új perspektívákat nyitott a szemléletmód gyakorlatba ültetésében is. Ezúton is köszönjük a képzők munkáját!

A Gyulafehérvári Caritas (RO), a Kinaesthetics Romania (RO) és Stiftung Lebensqualität (CH) nemzetközi konferenciát szervez, melynek témaköre:

Ápolás és életminőség

A konferencia a szociális és egészségügyi rendszerben dolgozó, ápolási-gondozási folyamatok szervezéséért és minőségbiztosításáért felelős szakembereket szólítja meg különböző európai országokból.

Az egyre öregedő népesség és a kapcsolódó demográfiai eltolódások kihívásai szétfeszítik az ellátó rendszerek keretfeltételeit. Ez megfigyelhető még a komoly szociális hagyományokkal és anyagi forrásokkal rendelkező fejlett szociális piacgazdaságokban is. Romániában, mint a legtöbb posztkommunista országban a helyzet sokkal komolyabb. A források hiányát súlyosbítja ezekre a rendszerekre jellemző széleskörű közöny és tiszteletlenség az ápolásra szoruló embertestvéreinkkel, hozzátartozóikkal, az ápolás különböző területein tevékenykedő szakemberekkel és önkéntesekkel szemben.

A hatékony, emberséges és fenntartható ápolási és szervezési modellek keresése ezáltal igen sürgető szükségszerűség minden Európai országban, úgy nyugaton, mint keleten.

A szervezők fő célkitűzései a következők:
• A rendezvény lehetővé teszi innovatív sikeres ápolási modellek hozzáférhetőségét, bemutatását, különböző szervezési kontextusokból: otthoni ápolás, bentlakásos ápolás, kórházi ápolás.
• Létre jön egy nemzetközi szakmai és együttműködési fórum:
- a meglévő tudás és tapasztalatok értékesítése, gazdagítása, valamint
- az ápoltak életminőségének fejlesztése érdekében
• A résztvevők támogatást és megerősítést nyernek szakmai tevékenységükhöz és szemléletükhöz.
• A rendezvény aktív módon hozzájárul az ápolás szociális jelentőségének nyilvános nyomatékosításához.


Dátum: 2017. november 10–12.
Helyszín: Marosvásárhely
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Kara


A konferencia nyelvei: magyar, román, német.
A romániai szakápolók 15 kreditpontot kapnak a részvételért.
Részvételi díj: 50 euro, amely tartalmazza az előadások, műhelymunkák és étkezések költségeit, valamint a szállás költségeit kelet-európai résztvevőink számára.
További információ
Kinaesthetics az ápolásban

A Nagyváradi Caritas és a Gyulafehérvári Caritas szervezetek partnerségi szerződése keretében, az „In guten händen” beteggondozói a projekt részeként szervezték meg a szeptember 5 -től 7-ig lezajlott, immár második bevezető Kinaesthetics az ápolásban képzést, melyen ezúttal is a Nagyváradi Caritas 16 munkatársa vett részt.

A résztvevők nyitottak voltak a számukra teljesen új szemlélet megismerésére, és sikeresen ismerkedtek a Kinaesthetics szemlélettel végzett betegápolás számukra és az ápoltak számára nyújtotta előnyeivel.

A képzést – mely ezúttal is az Egyházmegyei Laikusképző Központban zajlott le – a Gyulafehérvári Caritas szervezésében Samu Imola és Sebestyén Lázár trénerek tartották.

A bevezető képzés húsz órát vett igénybe. A résztvevőkben a képzés végére megjelent az igény, hogy ez a bevezető képzés ne maradjon folytatás nélkül, kifejezték érdeklődésüket a Kinaesthetics haladó képzés elvégzésének lehetőségéről, illetve voltak akik a trénerképzésről is érdeklődtek.

Kinaesthetics az ápolásban

Az elmúlt hétvégén bevezető Kinaesthetics képzésen vehettek részt a Caritas Catolica nagyváradi és margittai idősgondozással, illetve betegápolással foglalkozó szakápolói, szociális munkásai annak érdekében, hogy a friss, korszerű tudással könnyebben és szakszerűbben láthassák el mindennapi feladataikat. A képzést – melynek az Egyházmegyei Laikusképző Központ adott otthont – a Gyulafehérvári Caritas szervezésében Hompóth Teréz és Gáll Gabriella tartották.

A Nagyváradi Caritas és a Gyulafehérvári Caritas immár két éve működik együtt. A partnerségi szerződés keretében a nagyváradi szakemberek is részt vehettek a gyulafehérvári és svájci karitász szervezetek „In guten händen” beteggondozói projektjében. A program keretében a váradi szakápolók turnusokban, háromhavonta jártak ki Svájcba praktizálni és tanulni. Ennek a projektnek a részeként szervezték meg az elmúlt hét folyamán szerdától péntekig tartó Kinaesthetics képzést is, melyen ezúttal a váradi és margittai karitász 16 munkatársa vett részt.

„A képzés az ember saját mozgásának megismerésén alapul. Ebből kiindulva vezet el oda, hogy valaki másokat jobban megértsen, és hatékonyabban tudjon segíteni azon, aki ápolásra szorul. A szokásostól eltérően ennek a képzésnek a során először a gyakorlatot tapasztaljuk meg és csak ez után, kerekedik ki belőle az elmélet” – nyilatkozta Hompóth Teréz.

„A kinaesthetics fogalmáról először 5 évvel ezelőtt hallottam egy szatmári konferencia műhelymunkáján, ahol a Gyulafehérvári Caritastól mutatta be valaki, egy élő példát is elhozva: egy idős hölgyet, aki fekvőbeteg volt és a kinaesthetics által épül föl. Már akkor arra gondoltunk, hogy mennyire hasznos lenne ezt a módszert a váradi idősgondozásban is meghonosítani, és nagy örömünkre szolgál, hogy most Váradon is megvalósult ez a képzés. Alkalmazott tudást szereztünk, ami tényleg gyakorlatba ültethető. Számomra a legnagyobb élmény az, hogy felismerhetem a saját testemen azokat a módszereket, amelyekkel tényleg könnyebben mozoghatok, kihasználhatom a saját teremet, hogy mennyi időbe telik egy adott mozdulat és ez által sokkal könnyebb majd a gondozottakat megérteni. Ezt követően másképp állunk hozzá a betegek mozgatásához is” – nyilatkozta Greabu Andrea, a képzés egyik résztvevője.

A bevezető képzés húsz órát vett igénybe. Mint a szervezők elmondták, a képzésnek várhatóan folytatása is lesz. Szeptemberben a Caritas ápolónőinek újabb csoportja sajátíthatja el a kinaesthetics mozgástudományt. A végcél az, hogy a karitász szakembereinek legalább 80%-a járatos legyen ebben a módszerben.

Forrás: Reggeli Újság


http://www.reggeliujsag.ro/kinaesthetics-kepzesen-vettek-reszt-a-caritas-apoloi/
Kinaesthetics az ápolásban

Moldovai Köztársaságban május 22-24 között két csoport részesült Kinaesthetics bevezető képzésben.
Már ezelőtt két évvel a Gyulafehérvári Caritas és a Bălti városi CASMED között elkezdődött az együttműködés, hogy a szervezet munkatársai elsajátíthassák és munkájuk során használhassák a Kinaesthetics szemlélet adta lehetőségeket.
A Kinaesthetics bevezető képzés a Kinaesthetics képzési rendszer első alapképzése. A középpontban a saját mozgás Kinaesthetics fogalmak szerinti elemzése áll. Ennek alapján a résztvevők elvégezhetik mindennapi munkájuk első „testre szabásait“, melyek pozitívan hatnak ki a maguk és ápoltjaik egészségfejlődésére.
Az 3 napos képzésre, 4 kinaesthetics tréner András Ildikó, Csiki Cristina, Gáll Gabriella és Sebestyén Lázár utazott ki A Gyulafehérvári Caritas szervezettől.
Párhuzamosan két csoport képzésére került sor, amelyen összesen 25 szociális gondozó, és egészségügyi asszisztens vett részt.
A résztvevők azzal az elvárással érkeztek a képzésre, hogy a munkájukat segítő „technikákat” ismerjenek meg, abból a hozzáállásból, hogy a problémákat nekik kell megoldani (pl. a beteget meg kell etetni, tisztába kell tenni stb…).
A képzés végére a résztvevőknek sikerült új szemléletmódból rálátni a betegre és az ápolási tevékenységekre. Az ápolásra szoruló embereket többé nem próbálják emelgetni, hanem a saját mozgásukban támogatják, miután megismerték, hogy a Kinaesthetics az ápolásban lehetővé teszi, hogy a segített emberek a saját mozgásképességüket amennyire csak lehet kihasználják. Megtapasztalhatták ugyanakkor, hogy az ápolási tevékenységek során a beteggel való együttműködés által számottevően csökkenhet az ápoló megsérülésének esélye, megbetegedése a munka során.
„Nagyon sokat kaptam a képzéstől, egy új megvilágítást az életemben” mondta Maria Bîrcă szociális gondozó, a bevezető képzés résztvevője.
A résztvevők közül többen is jelezték szándékukat a témában való elmélyülésre, egyéni fejlődésükön dolgozva, saját mozgáskompetenciájukat fejlesztve. Szakmai téren késznek mutatkoztak további képzéseken résztvenni, hogy az így megszerzett tudást, tapasztalatot egyre hatékonyabban hasznosítsák, sőt alkalomadtán tovább is adhassák.

Ezen a héten zárult az első Romániában szervezett 3-es fokú trénerképzés. A 11 új tréner felavatása fontos mérföldkő a Kinaesthetics szemléletmód román és magyar nyelvterületen történő meghonosításában, hiszen eddig csak két tréner rendelkezett megfelelő képesítéssel és kompetenciával a haladó képzések megtartására. Mostantól azonban már összesen 13-an tarthatnak ilyen képzéseket. Az újdonsült 3-as fokozatú trénerek a kétéves képzési folyamat során sajátították el a szükséges ismereteket, szerezték meg a szükséges tapasztalatokat, gyakorlatot. A képzés során sokat foglalkoztak a Kinaesthetics tudományos alapjainak megismerésével és a saját mozgáskompetenciájuk fejlesztésével. Gratulálunk az újdonsült trénereknek, és sok sikert kívánunk a további munkájukban! Köszönjük a képzők kitartó munkáját. Külön köszönet Stefan Knobelnek, aki évek óta szívén viseli a romániai Kinaesthetics hálózat fejlődésének ügyét!

Az újdonsült 3-as trénerek
Diplomaosztás
A képzők
Kinaesthetics a nevelésben

Az elmúlt két hónapban két képzés zajlott Marosvásárhelyen Kinaesthetics az ápolásban témakörben, a Caritas Iskola szervezésében. Ennek kapcsán a Kinaesthetics alapjairól, a képzés elméleti és gyakorlati aspektusairól, illetve egyéb felmerülő kérdésekről Nagy Annamáriával, a Korai Nevelő- és fejlesztőközpont munkatársával, 2-es fokozatú Kinaesthetics trénerrel beszélgettünk.

A Korai Nevelő- és fejlesztőközpont munkatársaként hogyan kapcsolódik mindennapi munkádhoz ez a terület és a tanult ismeretek?

Ezelőtt nyolc évvel szociális munkás státuszban kerültem a Korai nevelő csapatába, ma leginkább mozgáskompetencia fejlesztő szakemberként definiálnám magam. Ez a változás főleg annak köszönhető, hogy 2011-ben megfertőződtem a Kinaesthetics által. Elkezdtem egyre intenzívebben foglalkozni a saját mozgásommal és azt vizsgálni, hogy milyen mintáim vannak a hétköznapi mozgáscselekvések kivitelezésekor. A képzések során lehetőség adódott egy más, belső nézőpont szerint tekinteni a mozgásra, és úgymond saját tapasztalatot szerezni arra nézve, hogy mit kell tudnom ahhoz, hogy nagyobb hozzáértéssel szervezzem meg a különböző testhelyzeteket és a helyváltoztatást, mint a forgás, kúszás, mászás, járás. Ez egy sajátos ismeretszerzési lehetőség, mert a tudás elsajátítása saját tapasztalat alapján történik és nem csak egy intellektuális tanulási folyamatról van szó.

Munkám során ezeket a felismeréseimet igyekszem átadni a foglalkozásra járó anyukáknak és gyerekeknek, hogy a mozgásuk egyre színesebb legyen. Van egy kedves hasonlatom: ha ismerem a szivárvány összes színét, bármikor választhatok egy adott színt, de ha nem találkoztam velük, akkor nincs esélyem egy színekben pompázó rajzot készíteni. Hasonló folyamat zajlik a mozgásban is, ha több mozgásmintával rendelkezem, akkor egy sokszínű mozgáspalettát tudhatok a magaménak és azt az aktuális helyzethez megfelelően tudom alkalmazni.

A kisgyerek mozgáslehetőségeit a szülővel és gondozóval való kölcsönhatás határozza meg. A kisgyerek azokat a mozgásokat gyakorolja, amelyeket a szülővel, illetve gondozóval való kölcsönhatás során tapasztal meg. Ha az anya a pelenkázón fekvő gyereket folyamatosan a lapockától fogva emeli fel, akkor egy idő után ő is ezt a mozgást igyekszik gyakorolni és emelni kezdi a fejét, aminek következtében egyre feszesebb lesz a nyakizom. Ha bárki kipróbálná, milyen lehetőségei vannak akkor, ha feszes nyakaizomzattal a saját fejét jobbra-balra próbálja fordítani és akkor, ha ugyanezt a tevékenységet úgy végzi, hogy közben a lehető legjobban ellazítja a nyakizmait (figyelve az elmozdulási lehetőségeket fej és mellkas között). Valószínűleg az a tapasztalat születik, hogy feszes izommal kevesebb elmozdulási lehetőség áll rendelkezésére, mint ellazított izommal.

Egy másik lehetőség a gyermekünk ölbe vevésére, hogy féloldalra mozdítjuk, és – megadva a könyökre való támaszkodás lehetőségét – körkörös mozdulatot leírva emeljük fel. Így tapasztalhatja meg a gyerek, hogyan szervezze meg az oldalra való fordulást, később a könyökre támaszkodást és majd a félodalas felülést.

Miért döntöttél úgy, hogy Kinaesthetics-szel szeretnél foglalkozni, azt tanítani?

Az én életemben rendkívüli hozadéka volt a Kinaesthetics-nek... sokat fejlődtem szabadságban, nyitottságban, kreativitásban, hatékonyabb problémamegoldásban. Ugyanakkor gyakran küzdöttem hátfájással, mert a mindennapi tevékenységek során nagy terhelésnek tettem ki a derekamat. Amikor elvégeztem a képzést, gyakorlatilag a mozgásmintáimat ismertem meg, ezeket bővítettem, és ezáltal a cselekvési mintáim is bővültek. Hasznosnak tartom a minél színesebb és sokrétűbb cselekvési lehetőségeket és szeretném, ha vírusként terjedne a mozgásérzékelés művészete.

Mi a Kinaesthetics és milyen kérdésekre kaphat választ az, aki elvégzi a bevezető képzést?

A Kinaesthetics Francisco Varela chilei neurolóbiológus szerint az első személy tudománya, azaz megtapasztaláson alapuló tudomány. A 70-es években egy amerikai házaspár, Frank Hatch és Lenny Maietta elkezdték a kibernetika módszereivel elemezni az emberi mozgást az ún. proprioceptív érzékszerv révén. A proprioceptív érzékszerv vagy másként a kinesztetikai érzékszerv (kynesis = mozgás, aesthetics = érzékelés) a többi érzékszervvel szemben a testen belüli tájékozódást biztosítja, és ennek segítségével folyamatos információt kapunk a testrészeink egymáshoz való viszonyulásáról, izmaink megfeszüléséről és ellazulásáról. A Kinaesthetics szemlétete abból indul ki, hogy ennek a belső perspektívának a módszeres és tudatos fejlesztése következtében képesek leszünk folyamatosan gazdagítani mozgáslehetőségeinket a legkülönfélébb élethelyzetekben.

A bevezető képzés során a résztvevő a saját mozgását tanulmányozza. Gyakorlatilag a mozgás ábécéjével ismerkedik meg, a tanult szempontok segítségével képes lesz elemezni mozgásmintáit, és – ha a helyzet kívánja – változtatni tud a tevékenységek kivitelezésen úgy, hogy a cselekvés élhető legyen. Különböző szempontok szerint kerülnek vizsgálat alá a hétköznapi cselekvések, például hogyan használom a testfelépítésem a székről való felállás során.

Ki jelentkezhet a Bevezetés a Kinaestheticsbe képzésre?

Gyakorlatilag bárki jelenkezhet bevezető képzésre, aki a saját mozgásával szeretne foglakozni. Itt Marosvásárhelyen jelen pillanatig Kinaesthetics képzés az ápolás és nevelés területén zajlott. Az ápolási kontextus kérdésfelvetése, hogy hogyan történjen az ápolás, gondozás, hogy az érintett személyek egészségfejlődését elősegítsük. A Kinaesthetics a nevelésben képzésen a súlypont a gyerek és szülő, illetve a gyerek és nevelő közötti interakción van.

Hogyan zajlik egy képzés?

A képzésen a mozgás különböző szempontok szerinti elemzésével foglalkozunk, banális hétköznapi tevékenységeket végzünk, például a földön a hátról hasra való átfordulást, a földről való felülést, felállást, a székről való felállást. A tanulási ciklus elején a résztvevők elvégeznek egy tevékenységet, és megfigyelik, hogy mi az, amit érzékelni tudnak ebben a folyamatban. A tanulási tevékenységek során különbségeket tapasztalnak meg, és több megoldási lehetőséget keresnek. Attól függően, hogy ápolás vagy nevelés kontextusú a képzés, egy gyakorlati helyzetben próbálják elmélyíteni azt, amit elsajátítottak. A képzés végén ismét van egy referenciatevékenység: elvégzik ugyanazt a tevékenységet, mint a tanulási ciklus elején, és ismét megfigyelik, hogy mi az, amit érzékelnek. A kettőt összehasonlítva adódik egy különbség, amely a tanulási ciklus hozadéka. Ha esetleg más mintával tudja megszervezni a felállást, ezáltal már gazdagodott a résztvevő. Azt szoktuk mondani, hogy a Kinaestheticsben az egyedüli jó vagy rossz, hogy a több lehetőség mindig jobb, mint a kevesebb. Nem mindegy, hogy én csak egyféleképpen tudok felállni, és mindig úgy terhelem az adott izmaimat, vagy van több ötletem arra, hogy hogyan tudom a mozgásom megszervezni a felállás során. Amikor valamilyen elakadás van, például megterhelés a derekunkban, ha csupán egy bejáratott mintám van, akkor nem tudom kivitelezni a tevékenységet. De ha van több alternatívával rendelkezem a mozgás kivitelezésére, akkor a legkülönbözőbb élethelyzetekhez tudok alkalmazkodni.

Hogyan viszonyulnak az emberek a módszerhez? Ismerik, népszerű?

Itt Marosvásárhelyen most kezdődik el egy intenzívebb érdeklődés a Kinaesthetics képzések terén. Csíkszereda és Székelyudvarhely környékén sokkal ismertebb ez a szemléletmód, mert tulajdonképpen ott honosodott meg ez a személetmód Romániánia szintjén. Az első képzés 2003-ban volt megszervezve Csíkszeredában.

Van-e érdeklődés iránta, van-e piaca, és van-e lefedettsége?

Egy sima kiírásból nem derül ki, hogy miről is szól a képzés. Volt példa rá, hogy az érdeklődőknek egy órás bemutatót szerveztünk, így találkozhattak ezzel az eszközzel, szemléletmóddal és azzal, hogy miről is szól a képzés. Nagyobb érdeklődés most kezd érzékelhetővé válni, mert a bevezető képzésen résztvevők ajánlják ismerőseiknek is a részvételt.

Hogyan viszonyulnak a résztvevők a képzéshez?

Általában az az elvárás egy-egy résztvevő részéről, hogy szeretné elsajátítani a helyes mozgást vagy mozgatást. Eredményként viszont megfogalmazza, hogy sokkal többet kapott, mert elsajátított egy olyan eszközt, amivel a saját mozgásának minőségét tudja megváltoztatni.

Volt olyan résztvevő, aki arról számolt be, hogy milyen érdekes pozíciókat vett fel mosogatás közben, mert elkezdett figyelni arra, hogy többféleképpen képes megszervezni az állást, így ha az izomfeszültség növekedett, más pozíciót keresett. Volt olyan résztvevő is, aki visszajelzésében azt fogalmazta meg, hogy számára ez egy önismereti képzés volt.

Visszajelzések a Kinaesthetics az ápolásban képzés résztvevőitől:

- Magamban érzek változást. Rájöttem kézenfekvő dolgokra. Olyasmit kaptam, amit nem feltétlenül beteggondozásban, hanem bárhol fel tudok használni. Egy gondolkodási módot sajátíthattam el, amelyet általánosítva akár gyerekemnél, akár edzésen is alkalmazhatok azáltal, hogy sok mindent tudok átlátni.

- Rájöttem, mire kell figyeljek, hogy megértsem magát a mozgást, például hogy nem az erő számít, hogy minél többet tegyek én bele, hanem hogy minél kevesebb erővel minél többet érjen el az, akivel foglalkozok. Ráéreztem.

- Nekem a vége a kezdet. Én most érzem, hogy valami kezdődik, szó nincs róla, hogy most valami véget ér. Úgy érzem, hogy most már lehet valamit elkezdeni. Én mozgáskompetencia fejlesztésre számítottam, de előkerült egy önismereti oldal is. Amíg saját magammal nem tudok mit kezdeni, addig nincs, amire számítsak mástól.

(Márton Kinga Izabella)


http://caritas-ab.ro/hu/rovatok/ha-ismerem-sziv%C3%A1rv%C3%A1ny-%C3%B6sszes-sz%C3%ADn%C3%A9t

A mozgásminták bővülése a viselkedésminták bővülésével is jár, így rugalmasabban tudunk alkalmazkodni a különböző kihívásokhoz – vélik a kinesztétika követői, művelői. Pfemeter Mária pszichológus, kinesztétika tréner, a Gyulafehérvári Caritas munkatársa szerint ez nem egy módszer, hanem szemléletmód.

Fontos, hogy ismerjük a testünk működését, fejlesszük a mozgáskompetenciánkat

A kinesztétika annak a megtapasztalás-tudományi irányzatnak a megnevezése, amely a mozgáskompetenciát mint az emberi élet központi, meghatározó alapját kutatja. „Nem technikákat tanítunk, próbáljuk az emberekben egyértelműsíteni, hogy nem a technikán van a lényeg. Attól fejlődik az embernek a mozgáskompetenciája, hogy kreatívan, minél többféleképpen tud a különböző helyzetekre reagálni, és minél inkább megtalálja azt, ami arra a helyzetre, arra a személyre a legjobban talál” – mutat rá a szakember.

Amikor a nyolcvanas években Svájcban kifejlesztették ezt a megközelítést, először az ápolás területén terjedt el. Már a kezdetektől kiemelt érdeklődéssel kutatták az érintés és mozgás révén történő interakciókat. Romániában is az ápolás területén kezdték megtanulni a trénerek használni, de más felhasználási területei is vannak: a nevelés, a kreatív tanulás, az egészség a munkahelyen, életminőség idős korban. A szakember rámutatott, az a lényege, hogy megtanuljuk a mozgásunknak, a testünknek a nyelvén beszélni. „Ez egy megtapasztaláson alapuló dolog. Amíg nincs valakinek valamilyen sérülése, addig a mozgását magától értetődőnek veszi. Akkor kezd el foglalkozni, hogy mit és hogy lehetne, amikor valami akadály gördül az életébe. Ha viszont ismerjük ezeket a gyakorlatokat, a különböző nehéz helyzetekhez sokkal rugalmasabban, kompetensebben tudunk hozzáállni.”

Ha ismerjük a kinesztétika szempontjait, a testünk felépítését, struktúráját, a mozgás működési alapelveit, akkor ezt a mintát közvetítjük a gyerekünk felé is. „A nevelés – főleg kicsi korban – egy testi kontaktussal járó tevékenység: öltöztetés, mosdatás, szoptatás stb. Tehát mindig egy olyan közös mozgás, ahol folyamatosan alkalmazkodik a szülő és a gyerek, és egymástól is tanulnak. Egy gyerek úgy sajátítja el a mozgással kapcsolatos képességeit, készségeit, hogy azokat a szülőtől, nevelőjétől tapasztalja meg. Ezért fontos az, hogy a szülő ismerje a saját mozgását, mert sokkal reflektáltabban tud ezekben a helyzetekben benne lenni. Tudatosan tudja alakítani, sokszínűbben tudja változtatni, és az adott gyerek is annál többféle módot tapasztal meg, és annál többféle módon tudja ezeket a különböző helyzetekben felhasználni.” Az idős emberek az aktív életmódjukat tudják megőrizni a kinesztétika segítségével, vagy visszatanulhatnak bizonyos mozgásformákat. Olyan szempontból lehet hasznos, ha egy idős személy elesik, akkor nem akar majd egy mozdulattal felállni a földről, hanem be tud építeni köztes pozíciókat, és így kevesebb erőfeszítéssel, akár egyedül is fel tud állni.

„Maga a Caritas 2003-ban találkozott ezzel először, és aktívan 2006 óta képzi a kollégáit. Tavaly volt tízéves jubileuma annak, hogy ezzel intenzíven elkezdtünk foglalkozni. Minőségi standarddá vált a Caritasnál az ápolás területén, az összes kolléga ebben a témában képzett. Nekünk mindenképp jó tapasztalataink vannak” – összegzett a szakember.


http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/kinesztetika-a-mozgaserzekeles-muveszete

2017. február 21-én Székelyudvarhelyen tartottuk a Kinaesthetics Romania Egyesület éves közgyűlését. A találkozót Kinaesthetics trénerekhez illően közös mozgással kezdtük, hogy rá tudjunk hangolódni a találkozó témáira. A hétköznapi rohanásból megérkezve fontos ez a megérkezés, hogy a helyén tudjuk kezelni a felmerülő kérdéseket ötleteket. A találkozó keretén belül visszatekintettünk az elmúlt év eseményeire. Az egyesület vezetősége beszámolt a tagoknak a megvalósult tevékenységekről, a pénzügyi helyzetről. Ezután a statútum változtatási javaslatainak, a 2017-es év terveinek átbeszélése következett. A találkozó keretén belül szakmai kérdések is szóba kerültek, valamint a szakmai továbbfejlődési lehetőségeket is felleltároztuk. A gyűlés során világossá vált, hogy az eddigi 2-3 órás időkeretet túlnőttük, ezért a jövő évi találkozót már egy teljes naposra tervezzük. Köszönjük a trénereknek az aktív részvételt!

Idén két új 1. fokozatú trénerképzést is indítunk. Az elmúlt néhány évben román nyelvterületen is több képzést tartottunk, ahol nagy érdeklődés mutatkozik a Kinaesthetics szemléletmód iránt. Ezért nagy sikerként könyveljük el, hogy idén február 13-án elkezdhetjük az első román nyelvű trénerképzésünket is. Reményeink szerint ezzel sikerül elindítanunk azt a folyamatot, aminek eredményképpen a román nyelvterületen is sikerül széles körben megismertetni és meghonosítani a Kinaesthetics képzéseket, szemléletmódot.
Március 20-án magyar nyelvű trénerképzés kezdődik.
Mindkét képzésre szeretettel várjuk a jelentkezőket.

A képzésre bárki jelentkezhet, aki részt vett már Kinaesthetics bevezető és haladó képzésen. A trénerképzés során ismételten a saját mozgásunk tanulmányozása kerül a középpontba, megismerjük a Kinaesthetics tudományos alapjait, megtanuljuk a Kinaesthetics szemléletmód és eszköztár kompetens használatát a szakterületünkön. A képzés hozadéka emellett a mélyreható önismeret, hiszen rengeteget foglalkozunk a saját mozgásunk, mintáink felismerésével, összefüggések keresésével, a rendszerszemléletű megközelítés elsajátításával.

Részletek itt olvashatók:


https://www.kinaesthetics.ro/bildungskalender.cfm

Az Európában tevékenykedő Kinaesthetics trénerek országos szervezetei minden évben kétszer találkoznak. A nyári találkozókon az országos szervezetek vezetői gyűlnek össze, és a közös, operatív vezetéssel kapcsolatos kérdéseket vitatják meg. A téli találkozók nagyobb körben zajlanak, ahova az országos szervezetek több személyt is delegálhatnak, és emellett részt vesznek a trénerek képzéséért felelős Kinaesthetics képzők is. Itt stratégiai és szakmai kérdések is górcső alá kerülnek. Az idei téli találkozó Svájcban, Siebnenben, a Svájci Kinaesthetics országos szervezet központjában került megrendezésre december 13-14-én, ahol a Kinaesthetics Romania Egyesület képviseletében ketten is részt vehettünk. A két nap alatt lehetőségünk volt visszatekinteni az Európai Kinaesthetics Egyesület (EKA) elmúlt 10 éves fejlődésére, kihívásokra, sikerekre egyaránt. Emellett a közelebbi és távolabbi jövőre vonatkozó terveket és álmokat is átbeszéltük, átmozogtuk. (Hiszen nem telhet el Kinaesthetics-berkekben találkozó mozgás nélkül). Az európai Kinaesthetics hálózat szervezetileg és szakmailag is folyamatos fejlődésben van. A következő évek egyik fontos kérdése a szervezetek operatív és szakmai vezetésében történő generációváltás lesz. Nagy lehetőség előtt állnak tehát a trénerek lelkes új generációi!

Az országos szervezetek szakmai és operatív vezetői - Az arcokon öröm
Kinaesthetics az ápolásban

Október 12-14. között Kinaesthetics az ápolásban bevezető képzést tartottunk Esztergomban. A képzésen a Bécsi Caritas magyar ajkú idősgondozói vettek részt, a trénerek Geréd Enikő és Pfemeter Mária voltak. A résztvevők több éves tapasztalattal rendelkeztek az ápolás terén, és a kéréseik, kérdéseik alapján a képzés egyik fő vezérfonala az volt, hogy hogyan tudják az ápolás során a saját egészségüket megóvni, hogyan tudják a hétköznapi ápolási tevékenységekben úgy támogatni a betegeiket, hogy elkerüljék a sérüléseket. Az együtt töltött három nap alatt igyekeztünk kialakítani azt a belső perspektívát, aminek segítségével elemezni, és variálni tudják a mozgásmintáikat, ki tudják használni a mozgáslehetőségeiket, kreatívan és rugalmasan tudnak alkalmazkodni a különböző betegekhez, helyzetekhez.
Sok sikert kívánunk nekik a Kinaesthetics szemléletmód további megéléséhez, alkalmazásához!

Életminőség címen megjelent a Kinaesthetics Romania 10 éves jubileumi kiadványa. Az újság a német nyelvű "lebensqualität" Kinaesthetics szakfolyóirat magyar nyelvű párja. A kiadványban az elmúlt 10 év eseményeiről, az aktuális tevékenységeinkről, esettanulmányokról, trénerekről és a jövőbeli terveinkről lehet olvasni. Reményeink szerint ezt az ünnepi kiadványt rendszeres időközönként további lapszámok fogják követni. Egyúttal készül az újság román verziója is.

A kiadvány letölthető az alábbi linkre kattintva, vagy nyomtatott formában megvásárolható a Kinaesthetics Romania irodájában.

Életminőség Ünnepi Kiadvány


Kinaesthetics a nevelésben

A júniusban megkezdett trénertovábbképzés második szakasza szeptember 6. és 8. között zajlott Csíkszeredában. A képzés során górcső alá került a Kinaesthetics trénerek szerepe, valamint a Kinaesthetics szakmai területeinek határterületei: mi tartozik a Kinaesthetics a nevelésben programhoz és mi a Kinaesthetics az ápolásban programhoz. Ez egy nagyon aktuális téma a romániai Kinaesthetics hálózatban, mivel a nevelési terület most van kialakulóban a már jól megalapozott ápolási terület mellett. A kérdés nemcsak nekünk érdekes, hanem az egész európai Kinaesthetics hálózat szintjén, hiszen ez a tudományterület folyamatos fejlődésben van.
Az elméleti megközelítések mellett gyakorlati oldala is volt a képzésnek, ahol a résztvevők kipróbálhatták magukat különböző olyan helyzetekben, ahol trénerként a Kinaesthetics nevelési kontextusának jelentőségét mutathatták be. Fontos kérdés volt ezekben a helyzetgyakorlatokban, hogy hogyan kelthetjük fel az érdeklődését azoknak a nevelési szakembereknek, szülőknek, pedagógusoknak, akik még nem hallottak a Kinaestheticsről.
A képzést Péter György és Ute Kirov vezette.

Moldova Köztársaságban augusztus 15-18 között került sor az első haladó képzésre az ápolás területén Gábor Zsuzsa és Péter György romániai trénerek irányításával. A CASMED és Moldvai Caritas munkatársai vettek részt rajta összesen 13.-an. A képzésnek Bălți városa adott otthont. A képzésen résztvevők közül többen is szeretnék folytatni a Kinaesthetics-szel való differenciált foglalkozást a tréner 1. fokozatú képzés keretén belül. Az első román nyelvű trénerképzés 2017-ben kerül megszervezésre februári kezdettel Csíkszeredában, Romániában.

Kinaesthetics az ápolásban

Immár a harmadik II. fokozatú trénerképzést zártuk Romániában, így újabb 11 trénerkollégánk tarthat Kinaesthetics bevezető képzéseket. Ezzel a II. fokozatú, Romániában tevékenykedő trénereink száma 33-ra nőtt. Nagy szeretettel gratulálunk a frissen végzett trénereknek, és sok sikert és örömöt kívánunk nekik a Kinaesthetics képzésekhez. Reméljük, hogy a magas színvonalú képzések tartásával minél aktívabban hozzájárulnak majd a Kinaesthetics hálózat kiépítéséhez.

  11.07.16 

A Kinaesthetics Romania ünnepélyes keretek között tartotta meg Csíksomlyón a 10 éves jubileumát. 2006-ban indult el az a folyamat, amelynek köszönhetően sikerült megalapoznunk azokat a szakmai kompetenciákat, amik lehetővé teszik, hogy több területen is képzések keretében adhassuk át a Kinaesthetics szemléletmódot. Nagy örömünkre szolgált, hogy a romániai trénertársak mellett svájci, német, osztrák és olasz trénertársaink és velünk ünnepeltek, akik közül sokan ingyenes képzések tartásával hozzájárultak ahhoz, hogy mindez létrejöhetett. Az ünnepség során lehetőségünk volt visszatekinteni a kezdetekre és előretekinteni a közelebbi és távolabbi jövőképünkre is, valamint szakmai workshopok keretében a résztvevők megismerkedhettek konkrét esetekkel is. A jubileumi ünnepségre kiadtunk egy ünnepi kiadványt, amiben részletesen is olvashatnak az elmúlt 10 év eseményeiről, kihívásairól, eredményeiről. Az estét közös ünnepléssel és táncházzal zártuk. Köszönjük mindenkinek az aktív részvételt, életre szóló élmény volt.

Eseménydús hetet tudhatunk magunk mögött, hiszen az Európai Kinaesthetics Egyesület nyári találkozója után a képzők találkozóját is Csíkszeredában tartották. A Kinaesthetics képzők csapata azokból a szakemberekből áll, akik Európaszerte a trénerképzések különböző fokozatait tartják, és emellett a Kinaesthetics szakmai fejlődésének is nagyon fontos szereplői. A képzők találkozóján a trénerképzések tapasztalatai és a továbbfejlődési lehetőségei kerülnek a középpontba. Ez az esemény azért is komoly mérföldkő szervezetünk életében, mert még sosem láthattunk ennyi Kinaesthetics képzőt egyszerre vendégül. A képzők listáját megtalálhatják a honlapunkon a trénerképzések menüpont alatt.

A Kinaesthetics országos szervezetek munkáját az Európai Kinaesthetics Egyesület (European Kinaesthetics Association - EKA) fogja össze. Az egyesület vezetősége az országos szervezetek vezetőiből és delegált tagjaiból áll össze, akik minden évben kétszer találkoznak az operatív, szakmai és stratégia kérdések megbeszélésére. Nagy öröm számunkra, hogy idén először Csíkszeredában került megszervezésre ez a találkozó, amelyen részt vettek a Kinaesthetics Österreich, a Kinaesthetics Deutschland, a Kinaesthetics Italia, Kinaesthetics Romania és a Kinaesthetics Schweiz küldöttei is. A szakmai munka mellett arra is időt szakítottunk, hogy megismerkedhessenek a régióval, az életkörülményekkel, a helyi lehetőségekkel és kihívásokkal, hogy átfogóbb képet alkothassanak arról a kontextusról, amelyben a Kinaesthetics Romania működik. Reméljük, hogy mihamarabb ismét vendégül láthatjuk az Európai Kinaesthetics Egyesület vezetőségét.

2003-ban volt az első Kinaesthetics bevezető képzés Romániában, majd néhány év szünet után 2006-ban indult el az a folyamat, aminek köszönhetően sikerült a Kinaesthetics szemléletmódot meghonosítani Romániában, létrehozni a Kinaesthetics Romania Egyesületet, 70 trénert kiképezni, akik most már magyar és román nyelven tarthatnak bevezető és haladó képzéseket. Az elmúlt 10 év úttörő munkáját és eredményeit készülünk megünnepelni július 9-én, szombaton, Csíksomlyón a Jakab Antal Tanulmányi házban. Az ünnepségen műhelymunkák keretében megismerkedhetnek a romániai trénerek munkáival, sikereivel. A napot közös ünnepléssel zárjuk. A jubileumon részt vesznek az Európai Kinaesthetics Egyesület vezetői, külföldi és hazai trénerek, partnerszervezetek és támogatók.

Közösen hoztuk létre
Kép 2016-ból
Kép 2006-ból
Kinaesthetics az ápolásban

Az elmúlt 3 év intenzív trénerképzési időszaka után ebben az évben a tematikus továbbképzésekre is hangsúlyt fektettünk, így nevelés mellett ápolási területen is trénertovábbképzést szerveztünk. A képzés során a tudományos alapok mellett lehetőség volt a gyakorlati tapasztalatok elmélyítésére is. A képzés résztvevői délelőttönként a saját mozgásuk érzékelésének finomításán, és a fogalomértésük, valamint a tudományos alaptudásuk bővítésén dolgozhattak, délutánonként pedig gyakorlatba ültethették a tapasztalataikat a Szent Lukács Központban. A képzés középpontjában a Feedback-Control elmélet és az érzékelés zártságának elmélete állt, amit az ápolási tevékenységek szempontjából közelítettünk meg. A képzést Lutz Zierbeck és Péter György vezette.

Kinaesthetics a nevelésben

Történelmi pillanat tanúi lehettünk június második hetében Csíkszeredában: a világ első trénertovábbképzését nevelési területen nálunk tartották. A továbbképzés emellett azért is kiemelkedő jelentőségű, mert Romániában ez az első trénereknek tartott tematikus továbbképzés.
A továbbképzés keretein belül nevelésben tevékenykedő és a nevelés iránt érdeklődő trénerek merülhettek el a Kinaesthetics szemléletmód alkalmazási lehetőségeiben. A képzés középpontjában a tanulás témája állt, központi kérdése pedig az volt, hogy a gyermek fejlődése során hogyan tudunk neki megfelelő tanulási környezetet teremteni. A kérdés megválaszolásához a Kinaesthetics tudományos alapjait is górcső alá helyeztük. A képzés remek alkalom volt a trénerek szakmai tapasztalatának megosztására és közös kutatásra is. A továbbképzés vezetői Ute Kirov és Péter György voltak.

  18.02.16 

2016 február 17-én egy újabb csoport fejezte be az 1 fokozatú Kinaesthetics Tréner képzést. Ugyanezen a napon szervezték meg a Kinaesthetics Romania éves közgyűlését, melyen ünnepélyes keretek között, a 18 sikeresen végzett Tréner átvehette a diplomáját.
Romániában immár ez az 5. Tréner 1 csoport, akik sikeresen befejezték a képzést. A résztvevőknek a képzés során megszerzett tudás és tapasztalat segítséget nyújt a szakmai, ugyanakkor mindennapi életük és munkájuk során.

Közgyűlés

6. Közgyűlés
  17.02.16 

2016 február 17-én került megszervezésre – immár hatodik alkalommal – a Kinaesthetics Romania éves közgyűlése, melyen összesen 44-en vettek részt. Fő napirendi pontok közé tartozott a diplomaátadás, új tagok felvétele, illetve új vezetőség választása is. Az elmúlt időszakban a taglétszám megnövekedése miatt a Kinaesthetics Romania Egyesület egy olyan szervezeti-fejlődési ponthoz ért, ahol szükségessé vált a vezetés operatív és stratégiai szintjének szétválasztása. Így, a hatékonyabb ügyvitel érdekében a szervezet vezetését a továbbiakban egy négytagú operatív csapat és a háromtagú elnökség látja el. Az új vezetőséget a közgyűlés egyöntetűen megszavazta.

Közgyűlés

Meghívó
  27.01.16 

Ezúton is szeretnénk értesíteni minden I, II és III fokozatú Trénert, illetve Kinaesthetics Romania Egyesületi tagot, hogy 2016 február 17.-én, 13:00 órától tartjuk Székelyudvarhelyen a Kinaesthetics Romania éves közgyűlését. A napirendi pontok közé tartozik a diplomaosztás, új tagok felvétele, elnökség választás, stb.

Várunk szeretettel!2015 július 6.án indult Romániában,Székelyudvarhelyen, az első Kinaesthetics Tréner III fokozatú képzés, melyen 11 résztvevő volt. A képzés öt Fázisból áll, melynek az első Fázisa júl.6-9 között zajlott. Ez a képzés során alkalmuk van a résztvevőknek, hogy az I és II fokú képzés során szerzett tudást elmélyítsék. A résztvevők a képzés befejeztével bevezető- és haladó kézpést tarthatnak.
Kívánunk nekük a továbbiakban kitartást és töretlen lendületet.Közgyűlés

5.KINRO közgyűlés
  17.05.15 

Április 17.-én került megszervezésre a KINRO közgyűlés, melyen 30 személy vett részt, a 39 nyílvántartott tag közül. A napirendi pontok közé tartozott az új trénerek felvétele a tagok közé, diploma átadás, 2014-es év tevékenységi és pénzügyi beszámolója, illetve további szervezési dolgok megbeszéséle. Jó alkalom volt ez arra is, hogy minden tréner találkozhasson egymással és kérdéseiket, tapasztalataikat megosszák.

  12.05.15 
Kinaesthetics kreatív tanulás

2015 május 5-7 között zajlott Csíkszeredában a Kreatív Tanulás Kinaesthetics képzés, melynek 8 résztvevője volt. A három nap folyamán lehetőségük volt a résztvevőknek saját mozgásmintájuk megtapasztalására és kreatív dolgok megvalósítására. A képzést két külföldi tréner tartotta, Marcel Schlecht Svájcból és Anke von Werder Németországból. Ezeket a napokat mindenki játékosan élte meg és sok tapasztalattal tért haza, annak reményében, hogy ezen megtapasztalt tudást tovább szeretnék bővíteni és adni majd a családjukban is.2015 május 5 és 8 között került megszervezésre az első Kinaesthetics képzés Moldova köztársaságban. A képzésen 12 szakápoló vett részt akik az egészségügy több területéről jöttek, Ami közös volt bennük az volt, hogy mindenikük mellékállásban az otthoni beteggondozásban dolgozik. Amint a fentiekből kiderülhetett a képzés a kinaesthetics az ápolásban program keretében volt megszervezve. A képzés szervezője a Moldovai CASMED szervezet volt. A képzés után volt szervezve egy találkozó, amelyen több otthoni beteggondozás szolgáltató részt vett és kifejezte abbeli igényét hogy szertenének további együttműködést a kinaesthetics terén.

Kinaesthetics a nevelésben

2015 március 23-25 között zajlott a Kinaesthetics a nevelésben elnevezésű bevezető képzés első része, melynek 15 lelkes résztvevője volt, köztük egy németországi résztvevő is. A képzést a Németországból érkezett tréner, Ute Kirov, tartotta német nyelven, melyet Pfemeter Mária, trénerasszisztens, tolmácsolt magyar nyelven a résztvevők számára. A résztvevőknek lehetőségük volt tudásuk bővítésére, illetve választ kaphattak gyerekneveléssel kapcslatos kérdéseikre.
A képzés a Csíksomlyó-i Mozgáskompetencia Központ székhelyén zajlott. A három élménydús nap után, a résztvevők újabb tapasztalatokkal és elsajátított tudással térhettek haza.
A képzés első részének befejeztével, a következő két nap Gyergyóban és Csíkszeredában foglalkozott beteg gyerekekkel a Németországból érkezett tréner. Ezen gyermekek továbbfejlesztésében adott egyaránt hasznos tanácsokat a romániai trénerek és a szülők számára is.
A bevezető képzés második fele, ugyanakkor befejezése, júniusban lesz, melyre a továbbiakban is szeretettel várjuk a képzés résztvevőit.

2015 február 12.-én sikeresen fejezte be 12 résztvevő a Kinaesthetics-Tréner képző 3. fokozatát. A képzés Svájcban zajlott Marcel Schlecht és Axel Enke Kinaesthetics-Tréner képzők vezetésével. Fontos megemlítenünk, hogy a képzésen részt vett két Romániában is aktívan tevékenykedő tréner: Péter György és Márton András. Ez úton is gratulálunk nekük, kívánunk sok sikert és eredményes munkát a jövőbeli tevékenységeikhez.

Kinaesthetics az ápolásban

Befejezte 2. fokozatú trénerképzést egy újabb csoport. Ennek eredményeként Romániában most már 22 azon trénerek száma akik 2. fokozatú kinaesthteics trénerként fejtik ki tevékenysüket, vagyis tudnak bevezető képzéseket tartani. Közülük 7 tréner a Kinaesthetics a nevelésben, és a többi a Kinaesthetics az ápolásban programokban.

Kinaesthetics az ápolásban

A szerzett tudás lenyűgözte az előadás résztvevőit is.
Fazekas Violetta elmondta, hogy a középiskolában és a kórházban teljesen másként tanulták a betegek elmozdítását. Ám a megszerzett tudás után belátta, hogy azzal, hogy a beteget is bevonják az ápolás folyamataiba, például sokkal könnyebben meg lehet fordítani a gondozottat.
Az emberi szervezetben vannak olyan részek, amelyek sérülés után is jól működnek. Ezeket kell kihasználni. Soha nem gondoltam, hogy ennyire könnyen el lehet mozdítani a beteget, és ugyanakkor megkíméltem a derekamat – emelte ki Violetta.
Újhelyi Éva már huszonkilenc éve ápolónő. Rávilágított, ő is számos újdonságot tanult az előadásokból.
Eddig úgy gondoltuk, hogy jól végeztük a munkánkat. Nem is volt gond, ám ezzel a beteg sem él át fájdalmakat a mozgással, és motiváljuk is a gyógyulásra, ha részt vesz a mozgásban. Igaz több idő kell a gondozáshoz – tette hozzá Újhelyi Éva.


további információ