Kinaesthetics ápoló hozzátartozók Kinaesthetics ápoló hozzátartozók

Ez a program azon személyeket célozza meg, akik ápolásbeli szakképzettség nélkül ápolják gondozásra szoruló hozzátartozóikat.

Azok a személyek, akik egy hozzátartozóra kell gondot gondot viseljenek, mindennapjaikban nagy kihívásnak tesznek eleget. Egyrészt saját mindennapi életük megszervezésén kell fáradozniuk, másrészt a segítségre szorulót kell mindennapi élettevékenységében támogatniuk: pl  felkelésben, mosakodásban, öltözködésben,táplálkozásban. Az a kettős feladat hárul rájuk, hogy egyrészt a gondozásra szoruló ember életminőségéről, másrészt a saját egészségükről gondoskodjanak. Ez a kettős szerep azonban túlterhelővé válhat, és mindkét fél  egészségi állapotát csonkíthatja.

A szokványos, ápoló hozzátartozóknak szóló képzésajánlatok az ápoló módszeres felmentését célozzá meg. A különleges, amit a Kinaesthetics Ápoló hozzátartozók részére program kínál, az, hogy ápoló hozzátartozót mozgáskompetencia fejlesztés révén tehermentesíti. A képzés progarmja úgy épül fel, hogy azok, akik évekig ápoló hozzátartozókként foglalatoskodnak, kinaesthetics trainer-i fokozatig képezhessék magukat.

A kinaesthetics abból indul ki, hogy egy segítségre szoruló ember támogatása akkor építő jellegű, ha az a beteg saját mozgáslehetőségeinek kiaknázását célozza meg, és így annak napi tevékenységében való önállósulására irányul. Ennek egyik alapfeltétele az ápoló személyzet mozgásképességének fejlesztése.

A mozgáskompetencia központi szerepet kap egy egészséges és önálló életvitelben. Ez a képesség mozgáslehetőségek széles skálájának birásában, valamint az állandáan változó helyzetekhez való alkalmazkodóképessségben  nyilvánul meg, úgy a saját mozgásban, mint a másokkal való interakcióban. A kinaesthetics célja tehát  az emberi saját mozgás minőségének fejlesztése, a személyes tevékenységhez kötődő mozgástér növelése, valamint az alkalmazkodóképesség javítása a mindennapokban.

IA Kinaesthetics ápoló hozzátartozóknak program keretében megtanulja a résztvevő, saját mozgásának fejlődése révén, hogyan fejlesztheti a mindennapi ápolásban gondozottja mozgáskompetenciáját .  Ez nemcsak a gondozott, de az ápoló hozzátartozó egészségének védelmét is szolgálja mindennapi gondozói ténykedésében,  ugyanakkor  nagyobb mobilitáshoz, önállósághoz, és jobb életminőséghez vezet, így gondozó és gondozott egyaránt egy jobb éleminőség részesévé válik.


Bevezető képzés Kinaesthetics ápoló hozzátartozók

Haladó képzés Kinaesthetics ápoló hozzátartozók