Kinaesthetics kreatív tanulás Kinaesthetics kreatív tanulás

Ez a program  azon emberek részére nyújt eligazítást,, akik saját mozgásukat és mozgásmintáikat fel szeretnék fedezni, illetve mozgáslehetőségeiket bővíteni óhajtják. A program célja. egy tudatosabb, kreatívabb életforma.

A "kreatív" szó ebben az összefüggésben nem valami tárgyak fele irányuló alkotói tevékenységre utal, hanem egy olyan életformára, amely cselekedeteiben nem mindig ugyanazon mintát követi, hanem birtokában van egy olyanfajta tudatosságnak, miszerint egy probléma megoldására számtalan lehetőség létezik. Ilyenképpen kijelenthetjük, hogy az ember- tudatosan vagy nem tudatosan- minden pillanatban, a mozgásában, és saját mozgásának érzékelésében megújul, tehát " alkot".

A mód, ahogyan az ember hivatásbeli vagy magánéleti tevékenységében a mozgását alakítja, teljesen egyedi, tanult minta és nagy hatást gyakorol a közérzetére, valamint az egészségére. A mozgás ilyen értelemben nem csupán egy célzott, térbeni helyváltoztatással járó tevékenység, hiszen egy nyugalmi pozició megtartása is  bizonyos mértékű aktív izommunkát feltételez, pontosan annyit, amennyi a testrészek súlyának nehézkedési erőtérben való megszervezéséhez elengedhetetlen.

A sajat mozgásunkra irányított szisztematikus figyelem lehetővé teszi a saját mozgásminták felfedezésést, új minták kifejlesztését és ezáltal a személyes, mindennapi tevékenységeink mozgásterének kibővítését.  Saját mozgásunknak az egyes helyzetekhez, illetve az egyénreszabott lehetőségekhez való igazítása egyik feltétele annak, hogy életünket egészségesen és kreatívan szervezhessük meg.

 


Bevezető képzés Kinaesthetics kreatív tanulás