Kinaesthetics Romania Projekt

Miről van szó?

A Szakmai kompetenciák átadása  – Kinaesthetics az ápolás területén című projekt célja (2013. május 1. - 2016 július 31.), hogy Romániában úgy szakmailag, mint pénzügyileg egy önálló Kinaesthetics országos szakmai szervezetet  hozzon létre. A projekt társfinanszírozója a Svájci Államszövetség, amelyet a Svájci Hozzájárulás a Kibővített Európának program keretén belül biztosít.

Projekt céljai:

A projekt a következő célkitűzéseket követi:

 • A Kinaesthetics az ápolásban képzési program teljes spektrumával elérhető lesz Romániában az EKA által előírt minőségi szabványoknak megfelelően.
 • Kinaesthetics az ápolásban know how és kompetencia elterjesztése Romániában, mely az ápolásban dolgozó szakemberek kulcskompetenciája lesz.
 • A romániai Kinaesthetics trénerek a Kinaesthetics Svájc mintájára egy szakmai szervezetbe tömörülnek, és ennek keretén belül közösen azon dolgoznak, hogy a Kinaesthetics Romániában továbbfejlődhessen.

Miért tesszük ezt?

A Stiftung Lebensqualität az Európai Kinaesthetics Egyesület (EKA) megbízásából a Gyulafehérvári Caritasszal közösen 2005 óta azon dolgozik elkötelezetten, hogy a Kinaesthetics tudást és kompetenciát Romániában elterjessze. Annak érdekében, hogy ez megvalósulhasson és 2016-ig fenntartható folyamattá váljon, fontos, hogy Romániában:

 • a Kinaesthetics trénerek képesek legyenek minden alapképzés megtartására román és magyar nyelven egyaránt.
 • a Kinaesthetics Romania szakmai szervezet önfenntartó legyen.
 • a trénerképzések román és magyar nyelvű képző által legyenek megtartva

Tevékenységek

Alapképzések
2016 év júliusáig a romániai Kinaesthetics trénerek legkevesebb 40 alapképzést fognak megszervezni és megtartani.

 • Trénerképzés:
  2016 év végéig Romániában összesen hat trénerképzést kell megszervezni. Ez azt jelenti, hogy a Kinaesthetics Romania Egyesületnek 2016 végéig több mint 70 képzett Kinaesthetics trénere lesz (I., II. és III. fokozatú Kinaesthetics tréner).
 • Kinaesthetics platform létrehozása
  Az internetes Kinaesthetics platformon történik a képzések teljes adminisztrációja, a Kurrikulum fejlesztése, a trénerek eszmecseréje, stb. Ez egy olyan szakmai közösségi hálózat, ahol a Kinaesthetics tudás magyar és román nyelven is továbbfejlődhet a Kinaesthetics trénerek együttműködésének köszönhetően.
 • Kinaesthetics népszerűsítése
  A Kinaesthetics szemléletmód népszerűsítése Romániában. Kisfilmek és szakmai cikkek készülnek a különböző Kinaesthetics szemléletű tevékenységekről és azok hatásairól, melyeket nyilvánossá tesznek a szakmédiában és saját kiadványokban. 2016 év végéig Romániában körülbelül több mint 40 információs rendezvényre fog sor kerülni.

Finanszírozás

A projekt összköltsége 286.824 CHF, melyből örvendetes módon 248.934 CHF-t a Svájci-Román Együttműködési Program támogat. Az összeg maradék része a Stiftung Lebensqualität, Gyulafehérvári Caritas és a Kinaesthetics Romania hozzájárulásából, illetve adományokból és jóakarók támogatásából gyűl össze.

További információk:

www.kinaesthetics.ro

www.swiss-contribution.ro

www.swiss-contribution.admin.ch/romania