Proiect Kinaesthetics România

Despre ce este vorba?

Scopul proiectului Transfer of professional expertise in the field of “Kinaesthetics in the care”  (2013-2016 ) este formarea unei asociații profesionale autonome atât pe plan profesional, cât și financiar. Proiect co-finan†at printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

Scopul proiectului:

Proiectul urmărește următoarele obiective:

 • Întregul spectru al programului de formare Kinaesthetics în îngrijire va fi disponibil în România conform standardelor de calitate stabilite de EKA.
 • Promovarea și dezvoltarea cunoștințelor și competențelor din domeniul Kinaesthetics în îngrijire, care va fi o competență de bază al personalului de îngrijire.
 • Trenerii Kinaesthetics din România, formează o organizație profesională pe baza modelului Kinaesthetics Schweiz, în cadrul căreia vor coopera pentru a  promova și dezvolta conceptul Kinaesthetics în România.

De ce facem acest lucru?

Din însărcinarea Asociației Kinaesthetics Europene (EKA), din anul 2005, Stiftung Lebensqualität și Asociația Caritas Alba Iulia, se angajează să dezvolte competențele și cunoștințele Kinaesthetics în România. Pentru a a atinge toate acestea și pentru a asigura un proces de dezoltare durabil până la sfârșitul anului 2016, este important, ca în România:

 • Trenerii Kinaesthetics vor fi capabili, să organizeze și să țină toate cursurile de formare de bază pe limba maghiară și pe limba română.
 • Asociația profesională Kinaesthetics România să fie autonomă.
 • Cursurile de traineri să fie ținute de formatori de limbă maghiară și română.

Activitățile

Cursuri de formare de bază:
Până la sfârșitul anului 2016, trainerii Kinaesthetics din România trebuie să organizeze cel puțin 40 de cursuri de formare de bază.

 • Curs de formare a trainerilor:
  Până la sfârșitul anului 2016, în România trebuie să fie organizate șase cursuri de traineri. Acesta ar însemna, ca până la sfârșitul anului 2016 să se formeze peste 70 de traineri în cadrul Asociației Kinaesthetics România (Traineri Kinaesthetics de nivel I., II., și III.)
 • Înființarea unui portal web Kinaesthetics
  Pe Platforma Kinaesthetics se realizează administrarea globală a cusurilor, dezvoltarea Curriculei, schimb de idei și de opinii între trainerii Kinaesthetics. Cu ajutorul acestei rețele profesionale și sociale, prin cooperarea trainerilor, se pot dezvolta competențele și cunoștințele Kinaesthetics pe limba maghiară și română.
 • Popularizarea conceptului Kinaesthetics în România
  Se vor realiza mai multe filme și articole profesionale despre rezultatele și efectele diferitelor activități, care se desfășoară comform conceptelor Kinaesthetics,  și vor fi publicate în mass media și în publicații proprii. Până la sfârșitul anului 2016 vor fi organizate peste 40 de sesiuni informative.

Finanțare

Costul total al proiectului este de 286.824 franci elvețieni, din care, în valoare de 248.934 franci elvețieni a fost finanțat de Programul de Cooperare Elvețiano-Român. Restul sumei a fost finanțat de Stiftung Lebensqualität, Asociația Caritas Alba Iulia și de Asociația Kinaesthetics România, precum și din donațiile oamenilor binevoitori.

Mai multe informații:

www.kinaesthetics.ro

www.swiss-contribution.ro

www.swiss-contribution.admin.ch/romania