Kinaesthetics életminőség az időskorban Kinaesthetics életminőség az időskorban

Az időskorról alkotott felfogás gyakran társul azzal az ijesztő képpel, miszerint az öregedés kötelező módon különféle megbetegedésekkel, és a szervezet egyre  törékenyebbé válásával járó állapot, ahol az életminőség egyre romlik.    Az idős emberek azonban nem kell szükségszerűen merevek, mozdulatlanok legyenek.

Gerontológiai  kutatások kimutatták, hogy nem az öregség az oka az időskori mozgáskorlátozottsának, amely életük alkonyán az időseket gyakran fenyegeti.  Sokkal nagyobb szerepet kapnak az egyéni mozgásminták, mozgásbeli szokások ezen beszűkülések beálltában.

A kinaesthetics szemszögéből nézve, az időseknél gyakran a mogzásminták szegényessé válásának lehetünk tanúi, amely nemcsak az öregkor rovására írható, sokkal inkább hibás "tanulási" folyamatokéra, amelyek gyakran egymástól függenek és egymást negatívan befolyásolják.

Sok ember beszűkíti időskorára a tevékenységét, mivel fél az eleséstől. Így elveszítik például azon képességüket, hogy leüljenek a földre, majd onnan felálljanak, annál is inkább, mert ez a mi kultúránkban nem szokás. Holott minél inkább beszűkíti valaki a mozgásmintáit, annál esetlenebbé, merevebbé válik. Minél merevebb valaki, annál inkább elveszíti az alkalmazkodóképességét, és mindez magasabb sérülés rizikót és az eséstől való még fokozottabb félelmet von maga után.

A kinasethetics célja, hogy eszközt nyújtson ahhoz, hogy az emberek minden életkorban mozgáskompetenciájukat fejleszteni tudják.

A mozgáskompetencia többet jelent, mint pusztán izom-erőt, avagy testi edzettséget, amire például fitness programokban kapunk kínálatot. A mozgáskompetencia azon képesség meglétét jelenti, amely segítségével kreatívan bármilyen élethelyzethez illeszthető mozásmintára találhatunk a sajátos helyzetre és egyénreszabott mozgáslehetőségek felkutatásával.

A kinaesthetics életminőség az időskorban programja, hogy a tudatos, mozgásra irányuló figyelést, az emberi saját mozgás megértésére irányuló érzékenységet kifejlessze, hogy a mindennapi tevékenységhez kapcsolódó mozgáslehetőségek  felfedezését segítse, valamint, hogy önálló, egészséges, aktív életre buzdítson.

Ezáltal az emberek megtanulhatják mindennapi tevékenységüket sajátos, aktuális élethelyzetükhöz, lehetőségeikhez alakítani , és csökkenő erőforrásaik dacára is mozgásban maradni, illetve mozgékonnyá válni.


Bevezető képzés Kinaesthetics életminőség az időskorban