A Kinaesthetics története (korábbi megnevezése: Kinästhetik/kinesztetika)

K. U. Smith mellett folytatott magatartáskibernetikai tanulmányai, valamint a tánc iránt tanúsított érdeklődése alapján F. Hatch amerikai kutató, feleségével, L. Maietta-val közösen, a 20. százat 80. éveiben, kifejlesztette a Kinaesthetics alapfogalmait. Képzéseik lelkes résztvevői már kezdettől bekapcsolódtak innovatív szemléletük fejlesztésébe és értékesítésébe. A Kinaesthetics különösen az ápolási terület szakemberinek körében találkozott kiemelkedő érdeklődéssel. A képzések iránti egyre fokozódó érdeklődés lefedésére, a 90. évek elején megkezdődött az első trénerek kiképzése. Ezt követően a Kinaesthetics egy széles körben elismert és értékelt felnőttképzési intézménnyé vált az egészségügyi-, a szociális, és a épzési rendszerben egyaránt.
A Kinaesthetics folyamatos növekedése újra meg újra – így a 2006/2007-os években is – megkövetelte a strukturális alkalmazkodást. A legújabb szervezeti felépítés széleskörű alapra helyezi a Kinaesthetics vezetési struktúráját, szavatolva ezáltal a Kinaesthetics további fejlődését, egy Európai hálózat keretein belül.

Az emberi mozgás megtapasztalható szempontjainak tudományos elemzését kezdeményező alapítók a Kinaesthetics mozgalmas története során alkalmazták a Kinästhetik/kinesztetika elnevezést is, úgy a kutatási tevékenység, mint a vállalkozás megjelölésére. Ennek megfelelően a 80. évek szakmai egyesülete a „Verein für Kinästhetik/Kinesztetikai Egyesület “ nevet viselte, és az évekig rendszeresen megjelentetett szakmai kiadvány a „Kinästhetik Bulletin“ volt. Ma ezt a fogalmat főleg Ina Citron és Heidi Bauder használja, két képző, akik már korán különváltak az alapítóktól, és azóta a „Kinästhetik“megjelölés alatt más képzési kínálatot fejlesztettek ki.

A 2001-ben lezajlott újraszerveződés óta a kutatási tevékenységre, a képzési kínálatra és a vállalkozásra egyaránt a „Kinaesthetics“ nevet használjuk. Amikor a Kinaesthetics-et, a vezetői szinten jelentkező feloldhatatlan ellentmondások miatt, a hanyatlás veszélye fenyegette, a trénerek túlnyomó többsége 2006-tól a vállalkozást átvezette a jelenlegi európai Kinaesthetics hálózatba.  Sajnálatos módon az alapítók nem követték ezt a lépést. Az európai Kinaesthetics hálózat, valamint a Német, Olasz, Osztrák és Svájci országos szervezetek révén sikerült a Kinaesthetics sikeres továbbvezetése és fejlesztése. Az új struktúrák lehetővé teszik a Kinaesthetics széles körű hozzáférhetőségét, és a megtapasztalás-tudomány kutatási folyamat folytatását.

 

A Kinaesthetics története