2020 szeptember 21 - december 15 időszakában sikeres képzéssorozat lebonyolítása vált lehetővé a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Bethlen Gábor Alap támogatásával, akik felvállalták a tervezett képzési programjaink megvalósításával összefüggő kiadások finanszírozását.
Napjainkban amikor a segítő szakmákban, -a mi esetünkben főleg az ápoló-gondozó szakmában- szakemberhiány érzékelhető, nagyon fontos, hogy az idősgondozók, ápolók, szakápolók olyan plusz kompetenciákkal rendelkezzenek, amelyek segíthetik őket abban, hogy a munkájukat kisebb erőfeszítéssel és egészségüket hosszú távon megőrizve és az általuk ápolt, gondozott emberek szükségleteit lehető legoptimálisabban ellátva végezhessék.
Erre a természes igényre kínálnak lehetséges megoldást a Kinaesthetics az Ápolásban képzések. A saját mozgás megismerése, a mozgásérzékelés finomítása és a mozgáskompetencia fejlesztése minden korosztály esetében tartós módon hozzájárulhat az egészségi állapot megtartásához, javításához, az egyéni fejlődéshez, valamint a tanulási képesség fejlődéséhez. A mozgásérzékelés finomítása és a mozgáskompetencia fejlesztése minden korosztály esetében tartós
módon hozzájárulhat az egészségi állapot javításához, az egyéni fejlődéshez, valamint a tanulási képesség fejlődéséhez.
A Kinaesthetics Románia Egyesület 2010-es megalapításától a kinesztétika Erdélyi és ezen belül Székelyföldi meghonosításáért tevékenykedik.
A 2013 és 2016 között bonyolított Svájc-i Együttműködési Alapból finanszírozott projekt keretében sikerült 80 magyar anyanyelvű szakembert – kinaesthetics trénert képezni akik sajnos a kívánatosnál, szükségesnél kevesebbszer nyílt átadni a tudásukat, mivel dacára a folyamatos érdeklődésnek a ápolásban dolgozó szakemberek részéről, a kinyilvánított igénynek a képzések iránt, a pénzügyi alapok hiánya miatt a tervezett képzések gyakran nem valósulhattak meg.
Ezért is volt plusz jelentősége a támogatással lehetővé vált képzéssorozatnak, mert lehetővé tette az képzés iránti igény kielégítését, alkalmat adva ugyanakkor a trénereknek, hogy jártasságukat a képzések terén elmélyíthessék, újabb tapasztalatokkal gazdagodjanak.
Másfelől a szociális és egészségügyi rendszerben tevékenykedő szakembereknek olyan elméleti és nagyon gyakorlatias tudást adott, amely által mozgáskompetenciájuk fejlődhetett,
így ezután munkájuk során tudatosan vigyázhatnak a saját egészségükre, ugyanakkor minőségi ellátásban részesíthetik a rájuk bízott betegeket, idős embereket.
A támogatási összeg felhasználásával két Kinaesthetics az Ápolásban bevezető képzést és két Kinaesthetics az Ápolásban haladó képzést szerveztünk.
A képzések két helyszínen kerültek megszervezésre, Csíkszeredában és Székelyudvarhelyen.
A bevezető és haladó képzések időtartama is egyaránt 20-20 óra volt. A két bevezető képzést 18 résztvevőnek volt alkalma elvégezni. A két haladó képzésen pedig 33 személy tudta ismereteit bővíteni, és új tapasztalatokat szerezve a bevezető képzésen szerzett tudását elmélyíteni.