Kinaesthetics az ápolásban

Október 12-14. között Kinaesthetics az ápolásban bevezető képzést tartottunk Esztergomban. A képzésen a Bécsi Caritas magyar ajkú idősgondozói vettek részt, a trénerek Geréd Enikő és Pfemeter Mária voltak. A résztvevők több éves tapasztalattal rendelkeztek az ápolás terén, és a kéréseik, kérdéseik alapján a képzés egyik fő vezérfonala az volt, hogy hogyan tudják az ápolás során a saját egészségüket megóvni, hogyan tudják a hétköznapi ápolási tevékenységekben úgy támogatni a betegeiket, hogy elkerüljék a sérüléseket. Az együtt töltött három nap alatt igyekeztünk kialakítani azt a belső perspektívát, aminek segítségével elemezni, és variálni tudják a mozgásmintáikat, ki tudják használni a mozgáslehetőségeiket, kreatívan és rugalmasan tudnak alkalmazkodni a különböző betegekhez, helyzetekhez.
Sok sikert kívánunk nekik a Kinaesthetics szemléletmód további megéléséhez, alkalmazásához!

Életminőség címen megjelent a Kinaesthetics Romania 10 éves jubileumi kiadványa. Az újság a német nyelvű "lebensqualität" Kinaesthetics szakfolyóirat magyar nyelvű párja. A kiadványban az elmúlt 10 év eseményeiről, az aktuális tevékenységeinkről, esettanulmányokról, trénerekről és a jövőbeli terveinkről lehet olvasni. Reményeink szerint ezt az ünnepi kiadványt rendszeres időközönként további lapszámok fogják követni. Egyúttal készül az újság román verziója is.

A kiadvány letölthető az alábbi linkre kattintva, vagy nyomtatott formában megvásárolható a Kinaesthetics Romania irodájában.

Életminőség Ünnepi Kiadvány


Kinaesthetics a nevelésben

A júniusban megkezdett trénertovábbképzés második szakasza szeptember 6. és 8. között zajlott Csíkszeredában. A képzés során górcső alá került a Kinaesthetics trénerek szerepe, valamint a Kinaesthetics szakmai területeinek határterületei: mi tartozik a Kinaesthetics a nevelésben programhoz és mi a Kinaesthetics az ápolásban programhoz. Ez egy nagyon aktuális téma a romániai Kinaesthetics hálózatban, mivel a nevelési terület most van kialakulóban a már jól megalapozott ápolási terület mellett. A kérdés nemcsak nekünk érdekes, hanem az egész európai Kinaesthetics hálózat szintjén, hiszen ez a tudományterület folyamatos fejlődésben van.
Az elméleti megközelítések mellett gyakorlati oldala is volt a képzésnek, ahol a résztvevők kipróbálhatták magukat különböző olyan helyzetekben, ahol trénerként a Kinaesthetics nevelési kontextusának jelentőségét mutathatták be. Fontos kérdés volt ezekben a helyzetgyakorlatokban, hogy hogyan kelthetjük fel az érdeklődését azoknak a nevelési szakembereknek, szülőknek, pedagógusoknak, akik még nem hallottak a Kinaestheticsről.
A képzést Péter György és Ute Kirov vezette.

  20.08.2016 

Moldova Köztársaságban augusztus 15-18 között került sor az első haladó képzésre az ápolás területén Gábor Zsuzsa és Péter György romániai trénerek irányításával. A CASMED és Moldvai Caritas munkatársai vettek részt rajta összesen 13.-an. A képzésnek Bălți városa adott otthont. A képzésen résztvevők közül többen is szeretnék folytatni a Kinaesthetics-szel való differenciált foglalkozást a tréner 1. fokozatú képzés keretén belül. Az első román nyelvű trénerképzés 2017-ben kerül megszervezésre februári kezdettel Csíkszeredában, Romániában.

Kinaesthetics az ápolásban

Immár a harmadik II. fokozatú trénerképzést zártuk Romániában, így újabb 11 trénerkollégánk tarthat Kinaesthetics bevezető képzéseket. Ezzel a II. fokozatú, Romániában tevékenykedő trénereink száma 33-ra nőtt. Nagy szeretettel gratulálunk a frissen végzett trénereknek, és sok sikert és örömöt kívánunk nekik a Kinaesthetics képzésekhez. Reméljük, hogy a magas színvonalú képzések tartásával minél aktívabban hozzájárulnak majd a Kinaesthetics hálózat kiépítéséhez.

  11.07.2016 

A Kinaesthetics Romania ünnepélyes keretek között tartotta meg Csíksomlyón a 10 éves jubileumát. 2006-ban indult el az a folyamat, amelynek köszönhetően sikerült megalapoznunk azokat a szakmai kompetenciákat, amik lehetővé teszik, hogy több területen is képzések keretében adhassuk át a Kinaesthetics szemléletmódot. Nagy örömünkre szolgált, hogy a romániai trénertársak mellett svájci, német, osztrák és olasz trénertársaink és velünk ünnepeltek, akik közül sokan ingyenes képzések tartásával hozzájárultak ahhoz, hogy mindez létrejöhetett. Az ünnepség során lehetőségünk volt visszatekinteni a kezdetekre és előretekinteni a közelebbi és távolabbi jövőképünkre is, valamint szakmai workshopok keretében a résztvevők megismerkedhettek konkrét esetekkel is. A jubileumi ünnepségre kiadtunk egy ünnepi kiadványt, amiben részletesen is olvashatnak az elmúlt 10 év eseményeiről, kihívásairól, eredményeiről. Az estét közös ünnepléssel és táncházzal zártuk. Köszönjük mindenkinek az aktív részvételt, életre szóló élmény volt.

Eseménydús hetet tudhatunk magunk mögött, hiszen az Európai Kinaesthetics Egyesület nyári találkozója után a képzők találkozóját is Csíkszeredában tartották. A Kinaesthetics képzők csapata azokból a szakemberekből áll, akik Európaszerte a trénerképzések különböző fokozatait tartják, és emellett a Kinaesthetics szakmai fejlődésének is nagyon fontos szereplői. A képzők találkozóján a trénerképzések tapasztalatai és a továbbfejlődési lehetőségei kerülnek a középpontba. Ez az esemény azért is komoly mérföldkő szervezetünk életében, mert még sosem láthattunk ennyi Kinaesthetics képzőt egyszerre vendégül. A képzők listáját megtalálhatják a honlapunkon a trénerképzések menüpont alatt.

A Kinaesthetics országos szervezetek munkáját az Európai Kinaesthetics Egyesület (European Kinaesthetics Association - EKA) fogja össze. Az egyesület vezetősége az országos szervezetek vezetőiből és delegált tagjaiból áll össze, akik minden évben kétszer találkoznak az operatív, szakmai és stratégia kérdések megbeszélésére. Nagy öröm számunkra, hogy idén először Csíkszeredában került megszervezésre ez a találkozó, amelyen részt vettek a Kinaesthetics Österreich, a Kinaesthetics Deutschland, a Kinaesthetics Italia, Kinaesthetics Romania és a Kinaesthetics Schweiz küldöttei is. A szakmai munka mellett arra is időt szakítottunk, hogy megismerkedhessenek a régióval, az életkörülményekkel, a helyi lehetőségekkel és kihívásokkal, hogy átfogóbb képet alkothassanak arról a kontextusról, amelyben a Kinaesthetics Romania működik. Reméljük, hogy mihamarabb ismét vendégül láthatjuk az Európai Kinaesthetics Egyesület vezetőségét.

Kinaesthetics az ápolásban

Az elmúlt 3 év intenzív trénerképzési időszaka után ebben az évben a tematikus továbbképzésekre is hangsúlyt fektettünk, így nevelés mellett ápolási területen is trénertovábbképzést szerveztünk. A képzés során a tudományos alapok mellett lehetőség volt a gyakorlati tapasztalatok elmélyítésére is. A képzés résztvevői délelőttönként a saját mozgásuk érzékelésének finomításán, és a fogalomértésük, valamint a tudományos alaptudásuk bővítésén dolgozhattak, délutánonként pedig gyakorlatba ültethették a tapasztalataikat a Szent Lukács Központban. A képzés középpontjában a Feedback-Control elmélet és az érzékelés zártságának elmélete állt, amit az ápolási tevékenységek szempontjából közelítettünk meg. A képzést Lutz Zierbeck és Péter György vezette.

Kinaesthetics a nevelésben

Történelmi pillanat tanúi lehettünk június második hetében Csíkszeredában: a világ első trénertovábbképzését nevelési területen nálunk tartották. A továbbképzés emellett azért is kiemelkedő jelentőségű, mert Romániában ez az első trénereknek tartott tematikus továbbképzés.
A továbbképzés keretein belül nevelésben tevékenykedő és a nevelés iránt érdeklődő trénerek merülhettek el a Kinaesthetics szemléletmód alkalmazási lehetőségeiben. A képzés középpontjában a tanulás témája állt, központi kérdése pedig az volt, hogy a gyermek fejlődése során hogyan tudunk neki megfelelő tanulási környezetet teremteni. A kérdés megválaszolásához a Kinaesthetics tudományos alapjait is górcső alá helyeztük. A képzés remek alkalom volt a trénerek szakmai tapasztalatának megosztására és közös kutatásra is. A továbbképzés vezetői Ute Kirov és Péter György voltak.

  18.02.2016 

2016 február 17-én egy újabb csoport fejezte be az 1 fokozatú Kinaesthetics Tréner képzést. Ugyanezen a napon szervezték meg a Kinaesthetics Romania éves közgyűlését, melyen ünnepélyes keretek között, a 18 sikeresen végzett Tréner átvehette a diplomáját.
Romániában immár ez az 5. Tréner 1 csoport, akik sikeresen befejezték a képzést. A résztvevőknek a képzés során megszerzett tudás és tapasztalat segítséget nyújt a szakmai, ugyanakkor mindennapi életük és munkájuk során.

Közgyűlés

6. Közgyűlés
  17.02.2016 

2016 február 17-én került megszervezésre – immár hatodik alkalommal – a Kinaesthetics Romania éves közgyűlése, melyen összesen 44-en vettek részt. Fő napirendi pontok közé tartozott a diplomaátadás, új tagok felvétele, illetve új vezetőség választása is. Az elmúlt időszakban a taglétszám megnövekedése miatt a Kinaesthetics Romania Egyesület egy olyan szervezeti-fejlődési ponthoz ért, ahol szükségessé vált a vezetés operatív és stratégiai szintjének szétválasztása. Így, a hatékonyabb ügyvitel érdekében a szervezet vezetését a továbbiakban egy négytagú operatív csapat és a háromtagú elnökség látja el. Az új vezetőséget a közgyűlés egyöntetűen megszavazta.

Közgyűlés

Meghívó
  27.01.2016 

Ezúton is szeretnénk értesíteni minden I, II és III fokozatú Trénert, illetve Kinaesthetics Romania Egyesületi tagot, hogy 2016 február 17.-én, 13:00 órától tartjuk Székelyudvarhelyen a Kinaesthetics Romania éves közgyűlését. A napirendi pontok közé tartozik a diplomaosztás, új tagok felvétele, elnökség választás, stb.

Várunk szeretettel!