Caritas Alba lulia (RO), Kinaesthetics Romania (RO) și Stiftung Lebensqualität (CH)
organizează împreună o conferință internatională cu tema:

Îngrijire și calitatea vieții

Conferința se adresează profesioniștilor din sistemul social și medical cu responsabilități în organizarea și asigurarea calității în îngrijire și asistență din țările europene.

Provocările îmbătrânirii progresive a populației și decalajele demografice implicite forțează cadrul sistemelor de asistență. Acest fenomen poate fi observat și în economiile sociale de piață dezvoltate, cu tradiții și resurse economice consistente în domeniu. În România, precum și în majoritatea țărilor postcomuniste situația este mult mai gravă. Lipsa fondurilor este agravată și de o lipsă sistemică pronunțată de interes și de respect față de persoanele care necesită îngrijire, aparținătorii acestora, precum și față de profesioniștii și voluntarii implicați în această muncă.

Căutarea de modele eficiente, umane și sustenabile de asistență și de organizare devine astfel o necesitate stringentă în toate țările europene, în vest și în est deopotrivă.

Principalele obiective ale organizatorilor sunt:
• Accesul și prezentarea unor modele inovatoare de succes din domeniul îngrijirii în diferite contexte organizatorice: îngrijire la domiciliu, îngrijire în centre rezidențiale, îngrijire în cadru spitalicesc.
• Crearea unui for profesional și de cooperare internațională pentru:
- Punerea în valoare și îmbogățirea cunoștințelor și experiențelor existente
- Îmbunătățirea calității vieții persoanelor îngrijite și aparținătorilor acestora
• Participanții vor fi întăriți în activitatea și optica lor profesională
• Evenimentul va contribui activ la aprecierea publică a semnificației sociale a îngrijirii.


Data: 10-12 noiembrie 2017
Locația: Tîrgu Mureș
Universitatea Sapientia, Facultatea de Ştiinţe Tehnice şi Umaniste
www.ms.sapientia.ro


Limbile conferinței: română, maghiară, germană.
Pentru asistenții medicali din România conferința este creditată cu 15 puncte.
Taxa de participare: 50 de euro, conţinând cheltuielile prezentaţiilor, workshop-urilor, a meselor și a cazării pentru participanții din Europa de Est.
Pentru participanții Non UE pe baza cererii prealabile, contribuim la cheltuielile de deplasare.


Mai multe informații