Kinaesthetics kiértékelő szervezetek részére

Egy felmérési folyamat  a szervezet  aktuális státuszának szakszerű kielemzéséből, valamint annak fejlődési perspektívájából kiinduló tervezésből, ezt követően a  tanulási folyamat lépéseinek következetes felépítéséből áll. E folyamat révén a  kinaesthetics beépül úgy a vezető személyzet tudatába, mint a vezetési-szervezési eszközhasználatba is.

 • Az első lépés: legelső kiértékelés
  Ebben a felmérésben történik a kompetenciafejlődés aktuális helyzetánek szisztematikus kielemzése, és a szervezet tanulási kulturájának megvizsgálása. E felmérés során a következő kérdésekre kersünk választ:
  • Milyen szintű ismeretekkel, jártassággal rendelkeznek kinaesthetics téren?
  • Milyen előnyökkel járhat a kinaesthetics elsajátítása a  munkatársak, az ügyfelek, illetve az egész szervezetre nézve?
  • Melyek azon hatásai, amelyek észrevehetőek és bizonyíthatóak?
  • Hogyan lehet  a kinaesthetics hatékonyságát tartóssá tenni?
  • Milyen területeken van szükség fejlődésre, a szervezet céljainak eléréséhez?

  Az első felmérést egy szakképzett kinaesthetics tanácsadó végzi.
   
 • A második lépés: intézkedések tervezése
  Az aktuális helyzet kielemzését követően, a szervezet minden szintjén intézkedési tervek készülnek, szem előtt tartva az egyéni és szervezeti kompetencia fejlődési lehetőségeit. Az intézkedések tervezése, dokumentálása célirányos projektek keretében történik.

   
 • Harmadik lépés:
  Most egy 9-12 hónapos foganatosítási periódus következik, amely keretében a tervezett intézkedések gyakorlatba ültetődnek  A tanulási folyamat a szervezet minden szintjén periodikus gyűlések alkalmával lesz kielemezve. A folyamat ezen szakaszáért egy belső vezető csoport vállalja a felelősséget.
   
 • A negyedik lépés: második felmérés:
  A foganatosítási periódus lejártával egy újabb felmérés következik, amely az aktuális helyzetről ad információt. Ez a szakasz lehetővé teszi az intézkedések hatékonyságának felbecsülését, és a szervezeten belüli tanulási- problémamegoldási folyamatok működésének felmérését a szervezet minden szintjén.

A felmérési folyamat lezajlása után a szervezet kinaesthetics kitüntetésben részesülhet.