În România, primul curs de inițiere Kinaesthetics a fost ținut în anul 2003. După câțiva ani de tăcere, în 2006 am reușit să pornim procesul aceasta, datorită căruia am reușit să introducem aspectul Kinaesthetics în România, să înființăm Asociația Kinaesthetics în România, să instruim 70 de traineri, care pot să țină cursuri de inițiere și avansați în limba maghiară și în limba română. La data de 9 iulie la Casa de Sudii Jakab Antal din Șumuleu, dorim să celebrăm activitatea de pionierat și rezultatele celor ultimii 10 ani. În cadrul celebrării, veți avea posibilitatea de a participa la diferite workshopuri și de a cunoaște activitățile și rezultatele trainerilor din România. Ziua se va încheia cu o festivitate. La evenimentul de jubiliare vor participa conducătorii Asociației Kinaesthetics Europene, trainerii din străinătate și din România, organizații partenere și sponzori.

Noi am construit
Fotografia din 2016
Fotografia din 2016

După perioada intensivă de instruire a trainerilor din ultimii 3 ani, în anul aceasta ne-am pus accentul pe perfecționarea tematică a trainerilor și am organizat cursuri de perfecționare trainer în domeniul îngrijirii copiilor și în domeniul îngrijirii. În cadrul cursurilor de perfecționare pe lângă cunoștiințele științifice au avut posibilitatea de a însușii experimente practice. Participanții cursului se ocupau cu perceperea mișcării proprie, cu înțelegerea termenelor/conceptelor și cu îmbogățirea cunoștințelor științifice de bază, iar dupăamiază în Centrul Sfântu Luca, au avut posibilitatea de a implementa în practică cunoștințele și experiențele lor. În centrul cursului se afla teoria Feedback-Control și teoria perceperii închise, cea ce a fost abordată din perspectiva activității de îngrijire. Cursul a fost ținut de Lutz Zierbeck și de Péter György.

Kinaesthetics în educație

În a doua parte a lunii iunie, la Miercurea Ciuc, eram martorii unui moment istoric: primul curs de perfecționare de trainer în domeniul îngrijirii a copiilor era ținută la noi. Acest curs de perfecționare avea o importanță remarcabilă, datorită faptului că era primul curs de perfecționare tematică ținută în România pentru trainerii. La curs au participat trainerii din domeniul îngrijirii a copiilor și trainerii interesați în această temă, și au avut posibilitatea de a cunoaște posibilitățile de aplicare al aspectului Kinaesthetics. Tema centrală a cursului era tema învățării, iar întrebarea principală era, cum putem să oferim un mediu de învățare corespunzător în procesul de dezvoltare a copilului. În vederea răspunderii la întrebare am analizat bazele științifice ale Kinaestheticsului. Cursul era o bună ocazie pentru trainerii de a împărtăși experimentele și descoperirile profesionale. Cursul era ținut de Ute Kirov și de Péter György.

Pe data de 06. Iulie 2015 a început și în România primul curs de Trainer-Kinaesthetics nivel III, care a fost organizat la Odorheiu Secuiesc și la care au fost 11 participanți. Cursul este alcătuit din 5 faze, din care prima fază avea loc între 6-9 iulie. Participanții au posibilitatea de a dezvolta cunoștințele însușite pe parcursul cursurilor Trainer-Kinaesthetics de nivel I și II. După terminarea cursului, participanții pot organiza cursuri de inițiere și avansat.
Le dorim în continuare stăruință și mult succes.Adunare generală

A 5-a adunare generală

Pe data de 17 Aprilie s-a desfășurat Adunarea Generală al Asociației Kinaesthetics România, la care au participat 30 de membrii din totatul de 39. Adunarea Generală a avut la ordinea de zi includerea de noi membrii, eliberarea de diplomă, raportul privind activitatea desfășurată în anul 2014 (activitate și raport financiar) și discutarea unor lucruri organizatorice. Aceasta era o bună ocazie pentru trainerii de a întâlni cu ceilalți și de a-și împărtăși experiențele și întrebările.

Kinaesthetics învăţare creativă

Pe data de 5-7 mai 2015 avea loc cursul Kinaesthetics Învățare creativă în Miercurea Ciuc, la care au participat 8 persoane. Pe parcursul celor 3 zile participanților le aveau posibilitatea de a descoperi modelul mișcării proprie și de a realiza lucruri creative. Cursul a fost ținut de doi traineri sosiți din străinătate, Marcel Schlecht din Schwitzerland și Anke von Werder din Germania.Participanții le au trăit zilele acestea foarte intens și s-au întors acasă cu multe experiențe, în speranța de a transmite și alților în familie cunoașterea experimentată și de a exercita și dezvolta.În peioada 5-8 mai a fost organizat primul curs de kinaesthetics din Republica Moldova. La curs au participat 12 asistenți medicali din diferitele domenii ale sistemului sanitar. Ceea ce a fost comun la participanți că fiecare cu fracțiune de normă activează și în cadrul îngrijirilor la domiciliu. Cum poate fi dedus din cele de mai sus cursul a fost organizat în cadrul programului kinaesthetics în îngrijire. Organizatorul cursului a fost organizația CASMED, furnizor de servicii de îngrijiri la domiciliu din regiunea Bălți. După curs a fost organizat o întâlnire a organizațiilor furnizoare de servicii de îngrijiri la domiciliu din Republica Moldova, în cadrul căruia mai multe organizații au semnalat voința de realiza în viitor o colaborare în domeniul kinaesthetics.

Pe 12 februarie 2015 12 participanți au terminat cu succes procesul de formare Trainer -Kinaesthetics nivel 3 în Siebnen Elveția. Formarea s-a desfășurat sub coordonarea formatorilor de traineri kinaesthetics Marcel Schlecht și Axel Enke. Este important de amintit că au participat și doi traineri activi din România: Péter György és Márton András. Gratulăm și noi pe această cale și le urăm mult noroc și realizări în activitățile lor pe viitor.

Kinaesthetics în îngrijire

A încheiat procesul de formare Trainer-Kinaesthetics nivel 2. o nouă echipă. Cu acest pas realizat în România activează deja 22 de Traineri Kinaesthetics nivel 2. Toate au competențe în programul Kinaesthetics în îngrijire, respectiv 7 persoane dintre ei au competențe să activeaze în programul Kinaestehtics în educație.